Sukces pracowników Instytutu Nauk Prawnych WPiA

Z przyjemnością informujemy o publikacji międzynarodowej monografii naukowej pt. Local Self-Government in Europe, indeksowanej w Web of Science™ Core Collection (Clarivate Analytics Book Citation Index). Została ona przygotowana pod redakcją naszych pracowników naukowych – dra Boštjana Brezovnika, prof. UMCS, prof. dra hab. Istvana Hoffmana i dra hab. Jarosława Kostrubca, prof. UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    5 lutego 2021