Sukces Instytutu Nauk Prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Z dumą komunikujemy, że czasopismo Studia Iuridica Lublinensia Instytutu Nauk Prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS będzie indeksowane w międzynarodowej bazie SCOPUS prowadzonej przez Wydawnictwo Elsevier.

Studia Iuridica Lublinensia są drugim czasopismem naukowym w Polsce indeksowanym jednocześnie w dyscyplinach nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji, które uzyskało pozytywną ocenę SCOPUS.

Title: Studia Iuridica Lublinensia
ISSN / E-ISSN: 1731-6375 / 2449-8289
Publisher: MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY PRESS
The title mentioned above has been evaluated for inclusion in Scopus by the Content Selection & Advisory Board (CSAB). The review of this title is now complete and the CSAB has advised that the title will be accepted for inclusion in Scopus.

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2021