Sukces czasopisma Studia Iuridica Lublinensia

Z dumą informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Studia Iuridica Lublinensia - czasopismo Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych UMCS, otrzymało 100 pkt. Tym samym wydawane przez Wydawnictwo UMCS czasopismo Studia Iuridica Lublinensia jest jednym z trzech najwyższej punktowanych polskich czasopism prawniczych indeksowanych w bazie SCOPUS.

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2021