Stanowisko Władz Dziekańskich WPiA oraz RWSS WPiA

Poniżej znajdują się stanowiska: władz dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS nawiązujące do artykułu red. Tomasza Maciuszczaka zamieszczonego w wydaniu papierowym i internetowym „Dziennika Wschodniego” w dniu 31 października 2019 roku.

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2019