Przestępstwa z nienawiści - spotkanie eksperckie z prokuratorem Dominikiem Mrozowskim

Studenckie Penalne Koło Naukowe zaprasza na spotkanie eksperckie z prokuratorem Dominikiem Mrozowskim pt. "Przestępstwa z nienawiści", które odbędzie się dnia 27 marca 2023 r., o godz. 18.00 w formie online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Celem spotkania eksperckiego jest przybliżenie problematyki dotyczącej przestępstw z nienawiści, które towarzyszą społeczeństwu od zarania dziejów. Podłoża tego zjawiska należy upatrywać w motywach działań sprawcy, które często nie są proste do określenia. Badania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich wyraźnie wskazują na tendencję wzrostową tego zjawiska. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że najczęściej przestępstwa z nienawiści umotywowane są uprzedzeniami religijnymi, dotyczącymi płci, pochodzenia itp., ale czy tylko? Jak na etapie postępowania przygotowawczego ocenić, czy dane przestępstwo zostało popełnione z zamiarem umyślnym, z nienawiści? Odpowiedzi na te jak i szereg innych pytań odpowie nasz gość – dr prokurator Dominik Mrozowski, mający ogromne doświadczenie w ww. problematyce, za sprawą pełnienia funkcji prokuratora od 25 lat. 

Spotkanie odbędzie się dnia 27 marca 2023 r., o godz. 18.00 w formie online za pośrednictwem platformy MS Teams. 

Więcej informacji o wydarzeniu oraz link do spotkania dostępny pod adresem: https://fb.me/e/QlHubUbS

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2023