Program XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki – projekty WPiA UMCS

Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UMCS w ramach XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 14-20 września pod hasłem Nauka – technika – innowacje. Głównym Organizatorem tegorocznego Festiwalu jest Politechnika Lubelska.

Zapisów na projekty można dokonywać pod adresem: www.festiwal.lublin.pl

PROGRAM LFN NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI:

16 września 2019 r.

Czy zwierzęta mają prawa?
godz.: 09:00, sala 108
dr Grzegorz Lubeńczuk

17 września 2019 r.

Rzymski proces karny – jego formy i zasady
10:00, Aula C
dr Andrzej Chmiel

Zamówienia publiczne – bariera, czy efektywne wydatkowanie środków publicznych?
godz.: 11:00, sala 108
dr Anna Fermus-Bobowiec 

Gmina Moja „Mała Ojczyzna”. Pozycja prawna gmin w strukturze samorządu terytorialnego w RP
godz.: 11.00, sala 110
dr hab. Kamil Sikora

Czy parki narodowe są skuteczną prawną formą ochrony przyrody?
godz.: 11:00, sala 106
dr Dorota Lebowa

18 września 2019 r.

Chrześcijaństwo i rzymskie prawo karne w IV w.
godz.: 10:00, sala 106
mgr Bartosz Zalewski

Keep calm... and study Legal English!
godz.: 14:00, sala 106
mgr Małgorzata Chmielewska

20 września 2019 r.

Administracyjnoprawne standardy humanitarnej ochrony zwierząt
godz.: 09:00, Aula A
dr Emil Kruk

Ochrona praw pacjenta małoletniego
godz.: 13:00, sala 110
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

Budynki parlamentów i ich tajemnice
godz.: 14:00, sala 110
mgr Mateusz Chrzanowski

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2019