Program Visiting Professors in Lublin - II edycja

Miasto Lublin, znajdujące się w czołówce polskich miasta pod względem umiędzynarodowienia uczelni, zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspiaranie rozwoju potencjału dydaktycznego oraz procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo - badawcze. 
 
Program Visiting Professors in Lublin jest skierowany do uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z siedzibą w Lublinie i ma na celu ich wsparcie w zapraszaniu do Lublina wybitnych osobowści świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. 
 
Nabór wniosków na wizyty wybitnych naukowców i ludzi biznesu odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r. potrwa od 1 do 31 października 2022 r. W ramach II edycji Konkursu lubelskie uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze mogą otrzymać jednorazowo środki finansowe w przedziale od 5 tys. do 20 tys. zł brutto. Dzięki realizacji I pilotażowej edycji Programu, Miasto Lublin mogło poznać potrzeby oraz wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, które dążą do nawiązywania trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. 
 
Wszystkie informacje i szczegóły na temat programu dostępne są na stronie: https://nauka.lublin.eu/visiting-professors/
 
Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z konkursem:
Katarzyna Bujan 
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości 
Urząd Miasta Lublin 
tel.: +48 81466 25 15

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2022