Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Lublin, dnia 24 września 2021 roku

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci, Asystenci i Doktoranci

W związku z opracowywaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z  przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 9:00. Propozycje terminów ćwiczeń należy składać na uzupełnionym formularzu „wzór siatki do nanoszenia zajęć” osobiście do Pani Kierownik Dziekanatu albo poprzez jego wysłanie drogą mailową na adres: agnieszka.sikora@mail.umcs.pl. Na jednym formularzu należy umieścić propozycje terminów ćwiczeń (po dwa warianty) dla jednego przedmiotu, zatem tak aby do każdego przedmiotu propozycje terminów ćwiczeń zostały naniesione na odrębnych formularzach. W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w pozostałych „wolnych terminach”. Ponadto prosimy o przekazanie brakujących propozycji terminów wykładów (w szczególności z przedmiotów podstawowych) – szczególnie na kierunkach studiów, których plan studiów został zmieniony bądź też kierunek został uruchomiony po raz pierwszy (w tym w szczególności na kierunku kryminologia oraz prawno-administracyjny II rok, II stopnia).

 Aktualny plan zajęć (wykładów) na semestr zimowy 2021/2022 znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) - pod treścią niniejszego ogłoszenia. Wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych z przedmiotów podstawowych został naniesiony na plan zajęć (wykładów). Informacja o projektowanej  liczbie grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych po I turze zapisów– znajduje się pod planem wykładów dla tychże przedmiotów. Nadmieniamy, że kwestię „uruchomienia” przedmiotu kierunkowego/monograficznego mogą Państwo śledzić na bieżąco w systemie USOS - „statystyki zapisów na przedmioty”.

Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.  Dodatkowo prosimy o przesyłanie propozycji terminów ćwiczeń dla każdego przedmiotu w odrębnym pliku. Ponadto w przypadku prowadzenia grup w trybie stacjonarnym (uwaga dotyczy kierunku prawo od I do IV roku) –  prosimy o wypełnienie w formularzu „wzór siatki” rubryki: liczba prowadzonych grup „stacjonarnych” przez wykładowcę z zachowaniem ustalonych przedziałów czasowych.

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem
dr Marzena Myślińska
Wydziałowy Zespół
ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2021