Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Lublin, dnia 2 lutego 2024 roku

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

Profesorowie, Adiunkci, Asystenci i Doktoranci

W związku z opracowywaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr letni akademickiego 2023/2024 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń wyłącznie z  przedmiotów podstawowych na studiach stacjonarnych.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Jolanty Bobel (gabinet nr 7) w terminie do dnia 7 lutego 2024 roku do godz. 12:00. Propozycje terminów ćwiczeń należy składać na uzupełnionym formularzu „wzór siatki do nanoszenia zajęć” osobiście albo poprzez jego wysłanie drogą mailową na adres: jolanta.bobel@mail.umcs.pl. Na jednym formularzu należy umieścić propozycje terminów ćwiczeń (po dwa warianty) dla jednego przedmiotu -  tak, aby do każdego przedmiotu propozycje terminów ćwiczeń zostały naniesione na odrębnych formularzach. W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w pozostałych „wolnych terminach”.

 Aktualny plan zajęć (wykładów) na semestr letni 2023/2024 znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) - pod treścią niniejszego ogłoszenia. Wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych z przedmiotów podstawowych został naniesiony na plan zajęć (wykładów).

Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.  Dodatkowo prosimy o przesyłanie propozycji terminów ćwiczeń dla każdego przedmiotu w odrębnym pliku.

Informujemy, że liczba grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych jest możliwa do wskazania dopiero po zakończeniu zapisów studentów na przedmioty - zatem prośba o podawanie terminarza ćwiczeń z tychże przedmiotów będzie skierowana do Państwa odrębnym pismem w późniejszym terminie. Ponadto prosimy o podanie terminów brakujących wykładów.

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem
dr Marzena Myślińska

Wydziałowy Zespół
ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2024