Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Szanowni Państwo, Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Profesorowie, Adiunkci i Asystenci,

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń przedmiotów podstawowych, kierunkowych, a także konwersatoriów na studiach stacjonarnych, prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń oraz konwersatoriów wyłącznie w formie pisemnej na wydrukach siatek do nanoszenia propozycji ćwiczeń/konwersatoriów do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 6 lutego 2019 r. W przypadku braku przedstawienia propozycji – zajęcia zostaną ustalone w terminach dostępności sal dydaktycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń, liczba grup ćwiczeniowych na poszczególnych latach studiów oraz z przedmiotów kierunkowych naniesione są na terminarz wykładów na semestr letni 2018/2019 i znajdują się na stronie internetowej wydziału pod treścią niniejszego ogłoszenia (zakładka Aktualności oraz Plany zajeć). Obowiązkowo należy przedstawić dwa warianty propozycji ćwiczeń/konwersatoriów odrębnie dla każdego przedmiotu na kierunku i roku studiów (dla przedmiotów podstawowych) albo kierunku studiów (dla każdego przedmiotu kierunkowego oddzielnie), a także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć.

 W związku ze obciążeniem sal wykładami oraz lektoratami z języków obcych - uprzejmie prosimy o dobór preferencji terminów ćwiczeń/konwersatoriów w tych dniach, w których dostępność sal jest największa (tj. z możliwym pomijaniem terminów wtorkowych oraz we środy). Dodatkowo przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Aktualny plan i wykaz sal na semestr letni 2018/2019 LINK.

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2019