Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Szanowni Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów na studiach stacjonarnych z przedmiotów podstawowych, kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych, które nie były zamieszczone w planie zajęć na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 (plik z planem znajduje się na stronie internetowej Wydziału). Wzorem semestrów poprzednich i przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku pozostałych wykładów zachowane zostaną terminy z planu zajęć semestru letniego z ubiegłego roku akademickiego. Prosimy o przekazanie propozycji terminów wykładów w formie pisemnej - na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć - do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 16 stycznia 2019 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych – należy wskazać kierunek oraz rok (lata) studiów, dla których dany przedmiot jest prowadzony, a także liczbę godzin przedmiotu. Prosimy również o sprawdzenie w aktualnych planach studiów wykaz przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych prowadzonych w semestrze letnim na poszczególnych kierunkach i latach studiów (a ponadto przedmiotów monograficznych), tak aby w stosunku do każdego z przedmiotu, który nie był umieszczony w planie zajęć z roku ubiegłego - propozycja została przekazana.

Ponadto, uprzejmie prosimy o sporządzenie i przekazanie do Pani Kierownik w terminie do 16 stycznia zbiorczej listy przedmiotów kierunkowych, monograficznych i kształcenia ogólnego, prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu na poszczególnych kierunkach studiów w semestrze letnim wraz ze wskazaniem wykładowców prowadzących wykład z każdego przedmiotu. Informacje te są niezbędne do przygotowania elektronicznego systemu zapisów na przedmioty.

  Informujemy, iż aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz plan wykładów z semestru letniego 2017/2018 - znajdują się na stronie internetowej Wydziału (zakładka Plany zajęć). Obowiązkowo należy przedstawić dwa warianty propozycji wykładów dla danego kierunku studiów, a także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć. Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie. W odniesieniu do ustalania terminarza ćwiczeń na semestr letni 2018/2019 – prośba o przedstawienie propozycji (z wyznaczeniem terminu ich składania na koniec stycznia 2019 r.), zostanie do Państwa skierowana odrębnym pismem po przeprowadzeniu zapisów na przedmioty fakultatywne.

 

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

 w imieniu Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 stycznia 2019