Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego to największa i najważniejsza konferencja mająca za przedmiot zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego. Wydarzenie to ma charakter cykliczny i odbywa się raz na dwa lata, stając się okazją do omówienia aktualnych problemów postępowania cywilnego oraz rozważenia potencjalnych kierunków zmian w ustawodawstwie. Dotychczasowe Zjazdy cieszyły się znacznym zainteresowaniem nie tylko wśród przedstawicieli doktryny, ale również wśród licznie zgromadzonych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, czy komorników. Wygłoszone podczas nich referaty były zaś przyczynkiem do inspirującej dyskusji i podstawą postulatów pod adresem ustawodawcy.

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu Katedr dostępne są na stronie internetowej: zkpc.umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2023