Strona główna

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbędzie się w dniach 17-20 września 2023 r. w Lublinie. Organizatorami Zjazdu są Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych. Temat tegorocznego Zjazdu to „Instytucje prawa procesowego cywilnego – stan obecny i perspektywy”. Miejscem obrad Zjazdu będzie gmach Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS

Prezes zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych