Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Status wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym"

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Status wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym".

Organizowana Konferencja będzie więc znakomitą okazją do postawienia pytania, czy dokonywane przez ustawodawcę zmiany rozszerzające zakres ochrony dłużnika pozostają w rozsądnych proporcjach wobec prawa wierzyciela do egzekucyjnego uzyskania jego świadczenia. Dyskusji będzie można poddać w szczególności np. zagadnienia zmian w zakresie kosztów komorniczych czy odmowy wszczęcia egzekucji z urzędu, ale ponadto również np. problemy dotyczące ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19, czy innych regulacji rzutujących na aktualny status wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Celem Konferencji będzie bowiem ustalenie, czy istniejące rozwiązania ochronne dla dłużnika nie są nadmiernie rozbudowane i czy nie prowadzą do naruszenia zasługujących w równym stopniu na ochronę interesów wierzycieli egzekwujących.
Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2023r. za pośrednictwem platformy MS Teams i stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
W sposób stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w sali 202 odbędzie się panel ekspercki, na który serdecznie zapraszamy!
Uczestnicy z innych ośrodków akademickich oraz studenci UMCS mogą wziąć czynny udział w konferencji w sposób zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.
Z uwagi na bezpłatny charakter konferencji, certyfikaty będą wysyłane w formie mailowej.
Wymogi formalne:
1. Zgłoszenia należy przesyłać do 19.04.2023 r., za pośrednictwem poniższego formularza:https://forms.gle/5roJokUqELawdRAe6
Abstrakt powinien obejmować maksymalnie 2500 znaków.
3. W zgłoszeniu należy także przedstawić bibliografię.
4. Czas prezentacji referatu powinien wynosić 10 minut.
Prosimy także o zapoznanie się z
regulaminem konferencji: https://docs.google.com/.../1qoogHRyiw0oQGqy5anQW.../edit...
Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji.
Ewentualne prośby o wystąpienie w preferowanym przez Państwa przedziale czasowym prosimy wysyłać mailowo najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2023 r.
Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów. Zgłoszenia niespełniające wymogów będą odrzucone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych prac. Chęć biernego udziału nie wymaga wypełnienia formularza- kilka dni przed konferencją w wydarzeniu zostanie zamieszczony link poprzez, który będzie możliwy udział w konferencji.
Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikat potwierdzający czynny udział w wydarzeniu.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową
spc.sknp.umcs@gmail.com
Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!
Sekcja Prawa Cywilnego SKNP UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    15 kwietnia 2023