Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Przemoc w rodzinie – aspekty prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne”

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przemoc w rodzinie – aspekty prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne, organizowanej przez Sekcję Prawa Karnego, we współpracy z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.
 
Tematyka niniejszej konferencji obejmuje m.in. problematykę przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej i ekonomicznej w rodzinie, mechanizmy zachowania ofiary, wybrane przestępstwa związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie, wpływ rozmaitych patologii społecznych na to zjawisko, postępowanie wobec oprawców, a także prawa ofiar przemocy w rodzinie.
 
Więcej informacji można odnaleźć na stronie SKNP UMCS: http://sknp.umcs.pl/?p=2099 oraz na facebooku: https://www.facebook.com/events/669783293193598/
 
Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
 

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2016