Oferta szkoleń dla studentów Prawa UMCS

Wydziałowa komisja do spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych przez studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMCS zapraszają studentów Prawa do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kompetencji interpersonalnych.

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMCS

Oferta szkoleń dla studentów Prawa UMCS
z zakresu kompetencji interpersonalnych

 

„Porozumienie bez przemocy”

26.11.2015, godz.10.00 – 14.00

Warsztaty wprowadzające do pozytywnej komunikacji opartej na metodzie Marshalla Rosenberga.

Porozumienie bez przemocy (PBP) to metoda komunikacji a jednocześnie sposób odbierania i postrzegania świata oparty na wzajemnym szacunku, empatii, poszanowaniu własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób.

PBP uczy jak w sytuacjach dnia codziennego, poprzez stosowanie poszczególnych kroków - tj: obserwacji, koncentracji na uczuciach, odnalezienia potrzeb i wyrażenia prośby - możemy zmienić sposób wyrażania siebie i słuchania innych.

PBP służy budowaniu skutecznej komunikacji również w życiu zawodowym.

Miejsce szkolenia:

sala szkoleniowa Biura Karier UMCS,
ul. Sowińskiego 12,
20-040 Lublin

Osoba prowadząca:

Marzena Bichta

Psycholog, trener, terapeuta. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting. Prowadzi terapię w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ukończony kurs II stopnia). Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II i certyfikowanym praktykiem The EQ – i 2.0®  (Model of Emotional Inteligence).

Liczebność grup:

Ilość miejsc ograniczona do 12 osób w grupie. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenia drogą mailową:  marzena.bichta@umcs.lublin.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska, tematu szkolenia i  numeru telefonu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż zakładano istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych grup szkoleniowych.   

Kolejne tematy:

 1. „Trening kreatywnego myślenia”       
 2. „Praca i komunikacja w grupie”
 3. „Inteligencja emocjonalna”              
 4. „Wystąpienia publiczne”      
 5. „Trening asertywności”        
 6. „Zarządzanie stresem”

Terminy i zapisy wkrótce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych Wydziału Prawa. 

  Aktualności

  Data dodania
  6 listopada 2015