Nagroda Homo Didacticus dla pracowników Wydziału!

26 października br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Homo Didacticus dla nauczycieli akademickich wyróżniających się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Dyplomy uznania otrzymali nauczyciele akademiccy, wytypowani na podstawie analizy ankiet, w których studenci wyróżnili najwyższymi ocenami ich pracę dydaktyczną w danym semestrze. Wyróżnienia Homo Didacticus związane są z Dniem Jakości Kształcenia UMCS.

Wyróżnienie otrzymali również pracownicy naszego Wydziału:
dr W. Graliński,
dr A. Sadza,
mgr Ł. Bolesta,
mgr T. Drab,
mgr K. Kagan,
mgr W. Szczotka.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2022