IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe - w tym także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - serdecznie zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS, które odbędą się w dniach 20-21 października w Arenie Lublin!

Głównym celem Konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego - badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych.
„Innowacje w Praktyce” umożliwiają uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowania problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.
Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGSzostaną zaprezentowane i nagrodzone najnowsze rozwiązania w kategoriach: żywność wysokiej jakości, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo
Więcej informacji oraz formularze rejestracji on-line dostępne są na stronach:
- Konferencja - www.cine.edu.pl
- Wystawa INNO WINGS - www.innowings.pl
Koordynatorem wydarzenia z ramienia UMCS jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2022