IV edycja konkursu MON o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną, IV edycję konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę  inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.
 
Cyberbezpieczeństwo jest dla resortu obrony narodowej jednym z priorytetowych obszarów działania, dlatego ponownie chcemy wyróżnić autorów najlepszych prac, popularyzować wiedzę, budować świadomość i zainteresowanie oraz inspirować środowisko akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską;
II. na najlepszą rozprawę doktorską.
 
Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.
 
Złożone do konkursu prace mogą być przygotowane w języku polskim i po raz pierwszy – również w języku angielskim.
 
Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 12 sierpnia 2022 r.  w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: www.cyber.mil.pl.
 
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 50 000 zł.
  
W załączeniu Regulamin IV edycji konkursu

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2022