Instytut Nauk Prawnych UMCS z kategorią A w ewaluacji działalności naukowej!

Jak informuje Kolegium Rektorskie Instytut Nauk Prawnych UMCS w ramach oceny jakości działalności jednostek naukowych otrzymał kategorię A!
 
Jest to sukces władz dyrektorskich Instytutu z Dyrektorem, Panem prof. drem hab. Leszkiem Leszczyńskim na czele!
Gratulacje należą się również Zastępcom Dyrektora - Panu prof. drowi hab. Andrzejowi Jakubeckiemu oraz Panu prof. drowi hab. Markowi Kulikowi!
 
Na ten znakomity wynik złożył się również wspólny wysiłek wszystkich pracowników Instytutu - jedynego, jaki funkcjonuje na naszym Wydziale.
 
Wyniki tegorocznej ewaluacji pokazują wysoki poziom badań prowadzonych w Instytucie.
 
Jak wskazuje się w komunikacie Kolegium Rektorskiego: "O skali osiągniętego sukcesu i prowadzonych prac świadczy fakt, że UMCS poddał się ewaluacji aż w 23 dyscyplinach naukowych, tj. w największej liczbie dyscyplin spośród wszystkich publicznych uczelni Lublina (Uniwersytet Medyczny w Lublinie ewaluowano w 3 dyscyplinach, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską – w 7, zaś KUL – w 14)"!
 

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2022