II tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne semestr letni 2021/2022

Informujemy, iż II tura zapisów na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne dla studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: prawo, prawno-administracyjny I i II stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, prawno-biznesowy I stopnia, prawno-menedżerski II stopnia, kryminologia I i II stopnia – rozpoczną się 14.02.2021  roku o godz. 20:00 i potrwają do dnia 20.02.2021 roku do godz. 20:00.

Podczas II tury istnieje możliwość wypisywania się z przedmiotów.

Zapisy na przedmioty odbywają się przez system USOSweb LINK.

Prosimy, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady odbywają się w tym samym czasie.

Termin zapisów do grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych oraz konwersatoriów  - zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

Plan zajęć oraz wykaz sal i zajęć monograficznych na semestr letni: LINK

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2022