II Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską

Prokuratura Krajowa informuje o organizowanym II Konkursie o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki.

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie autora najlepszej rozprawy doktorskiej oraz autora najlepszej pracy magisterskiej związanej z ww. zagadnieniami.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Prace należy zgłaszać w terminie do 31 lipca 2022 r.

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2022