I tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne semestr zimowy 2022/2023

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne dla studentów studiów stacjonarnych na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 rozpoczną się w dniu 14.09.2022 r. o godz. 20:00 i potrwają do dnia 16.09.2022 r. do godz 23:00. Prosimy nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady odbywają się w tym samym czasie.  Plan wykładów na semestr zimowy 2022/2023 sporządzony na podstawie przedłożonych propozycji terminów zajęć jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”). Ponadto prosimy o baczne zwrócenie uwagi na to, aby zapisywać się na te przedmioty, które są „przypisane” do tych lat studiów, na których student będzie w roku akademickim 2022/2023. Zapisy odbywają się przez system USOS.

Zapisy na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne dla studentów I lat studiów stacjonarnych odbędą się na początku października 2022 r.

Zapisy na przedmioty odbywają się przez system USOSweb LINK.

Plan zajęć oraz wykaz sal i zajęć monograficznych na semestr: LINK

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2022