Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje do 31 października 2022 r.

W roku akademickim 2022/2023 studenci oraz doktoranci składają wnioski oraz oświadczenie o dochodach drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy USOSweb.

Oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy wygenerować, złożyć i podpisać elektronicznie przy pomocy indywidualnego kodu autoryzacyjnego, zgodnie z wytycznymi określonymi w harmonogramie. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Wnioski i odwzorowane cyfrowo dokumenty potwierdzające składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony według powyższej instrukcji jest traktowany jako wniosek złożony w postaci elektronicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 85/2022 Rektora UMCS.

W poniższym załączniku znajduje się harmonogram składania wniosków o świadczenia socjalne.

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2022