Forum Młodych Konstytucjonalistów

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbyło się Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu”. Tytuł wydarzenia nawiązywał do głównego nurtu zainteresowań badawczych zmarłego w listopadzie 2019 r. prof. Wojciecha Orłowskiego. Organizatorzy w ten sposób chcieli uczcić Jego pamięć, podziękować za lata pracy dydaktycznej, naukowej oraz działalności związanej ze wspieraniem i rozwojem środowiska akademickiego.

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2021