Forum Młodych Konstytucjonalistów

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbyło się Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu”. Tytuł wydarzenia nawiązywał do głównego nurtu zainteresowań badawczych zmarłego w listopadzie 2019 r. prof. Wojciecha Orłowskiego. Organizatorzy w ten sposób chcieli uczcić Jego pamięć, podziękować za lata pracy dydaktycznej, naukowej oraz działalności związanej ze wspieraniem i rozwojem środowiska akademickiego.

Współcześnie parlamentaryzm odgrywa istotną rolę wobec nowych wyzwań, które pojawiają się w państwach wraz z ich rozwojem. Celem wydarzenia było przeanalizowanie zagadnień dotyczących m.in. określenia miejsca parlamentu w systemie organizacji władzy państwowej, zasad funkcjonowania izb parlamentu, statusu deputowanych, organizacji wewnętrznej oraz posiedzeń, procedur parlamentarnych, jakości tworzonego prawa, a także współdziałania parlamentu z instytucjami międzynarodowymi.

10 czerwca odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – teoria i praktyka”. W czasie uroczystego otwarcia głos zabrali: prof. Arkadiusz Bereza – prorektor ds. ogólnych UMCS, prof. Anna Przyborowska-Klimczak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prof. Leszek Leszczyński – dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS, Maksymilian Mosionek – przewodniczący Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego, prof. Sławomir Patyra – kierownik Centrum Badań nad Parlamentaryzmem, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W konferencji udział brali przedstawiciele ośrodków naukowych z: Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy i Polski.

Z kolei 11 czerwca została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona doświadczeniom państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie współczesnych wyzwań parlamentaryzmu. Wydarzenie odbyło się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Brali w niej udział młodzi badacze, doktoranci i studenci.

Forum zostało organizowane przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Partnerem strategicznym było Stowarzyszenie Naukowe Pro Sciencia Iuridica.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    16 czerwca 2021