DUN 2019 | Działalność Upowszechniająca Naukę 2019

Miło nam poinformować, że realizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zadanie International Conference "Domestic, European Union and International Standards in Legal Protection of Animals", mające na celu upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych w kraju i za granicą zostało zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej projektu oraz do udziału w konferencji.

www.poz.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2019