Dr Emil Kruk członkiem Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2024 r. Pan dr Emil Kruk z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS w Lublinie został powołany na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Lublinie (kadencja 2024-2028). Od 1 lutego 2016 r. Komisja działa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin), a zakresem swej właściwości miejscowej obejmuje obszary województw: lubelskiego i podkarpackiego. Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 465), rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. poz. 2643) oraz regulaminu Komisji.

O Komisji: https://up.lublin.pl/nauka/lokalna-komisja-etyczna/

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2024