DOFINANSOWANIE PROJEKTU WPiA

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WPiA

    Informujemy, że w wyniku postępowania selekcyjnego dla wniosków składanych w naborze w terminie do 27 maja 2014 r., Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął w dniu 26 listopada 2014 r. ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Rozwój Polskich Uczelni. Spośród 124 wniosków złożonych w ramach konkursu, ostatecznie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania umieszczonych zostało 38 projektów, w tym projekt pt. „Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska” (nr projektu: FSS/2014/HEI/W/0033; kwota dofinansowania FSS: 209 078,10 PLN) opracowany przez zespół w składzie: dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw., dr Emil Kruk, dr Grzegorz Lubeńczuk, dr Hanna Spasowska-Czarny we współpracy z Pracownicami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS.

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Funduszy Zewnętrznych

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2014