Dni legislacji

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS oraz Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zapraszają osoby zainteresowane zagadnieniami tworzenia prawa do wzięcia udziału w ,,Dniach legislacji”, które odbędą się 8-10 grudnia 2021 r.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Przedsięwzięcie ma na celu przybliżyć zarówno teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia związane z procedurą legislacyjną oraz jej aktualnymi wyzwaniami. Wydarzenie podzielone zostało na trzy dni, z których każdy realizowany jest w odmiennej formie: wykładu eksperckiego, warsztatów i konferencji.

Dzień I
– Wykład ekspercki pt. ,,Proces legislacyjny w Senacie od kuchni”
prowadzony przez Dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu Agatę Karwowską-Sokołowską
8 grudnia br. – godz.: 17:30
Kod do zespołu MS Teams: 662zych

Dzień II
– Warsztaty pt. ,,Sejmowa procedura legislacyjna”
prowadzone przez Legislatora Biura Legislacji Sejmu Jakuba Bennewicza
9 grudnia br. – godz.: 16:00
Kod do zespołu MS Teams: w5npmyy

 Dzień III
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne wyzwania tworzenia prawa w Polsce i Ukrainie”
10 grudnia br. – godz.: 9:00
Kod do zespołu MS Teams: t9qkfzl

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu spoza sieci UMCS Teams proszone są o wypełnienie formularza Google najpóźniej do dnia poprzedzającego dane wydarzenie: https://forms.gle/rMtLAUjgmhABiSCJ7

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2021