Czym kierować się przy wyborze kierunku studiów?

Na decyzję o wyborze kierunku studiów wpływa wiele czynników i nie można jej wyjąć z kontekstu. Zależy m.in. od wychowania, naszych zainteresowań, wartości, którymi się kierujemy, naszych możliwości, zasobów osobistych i intelektualnych, zaplecza rodzinnego. Tych czynników jest wiele. 

W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z artykułem Magdaleny Bis z Biura Rozwoju i Kompetencji UMCS, w którym zostały poddane analizie kryteria jakimi warto się sugerować podejmując tak ważną decyzję, jaką jest wybór kierunku studiów. 

 Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,czas-decyzji-jak-wybrac-najlepszy-kierunek-studiow-dla-siebie,119082.chtm.

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2022