Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2021/2022 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej* na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

*wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego w przypadku polskich placówek pocztowych.

Termin składania wniosków:
04 - 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje:

Studenci - stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

Doktoranci - stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    30 września 2021