Konkurs Grantowy Władz Rektorskich na sem. letni 19/20 (do 15.02.)

Ogłoszenie dotyczące nowej edycji Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na semestr letni 2019/2020 dla organizacji studenckich i doktoranckich na realizację projektów oraz wydarzeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać od poniedziałku do piątku w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8) w godzinach 7:30-15:00. Wnioski będą przyjmowane do 15 lutego 2020 r. do godz. 14:00.
Pula środków wynosi 15.000 zł.

Wzór wniosku grantowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien być wypłeniony elektronicznie i zawierać wszystkie wymagane podpisy. Numery wniosków nadaje natomiast Biuro Spraw Studenckich.
Z otrzymanego dofinansowania należy złożyć sprawozdanie finansowe w terminie do 15 października br. (wzór sprawozdania znajduje się w załączniku). Przypominamy, że wraz ze sprawozdaniem finansowym należy przedłożyć kopie dokumentów finansowych z poniesionych wydatków tj. faktur, wniosków o zamówienie publiczne, protokołów z postępowania, not itd. (warunek konieczny).

Szczegółowe informacje na temat grantówsprawozdań, terminów itp. znajdą Państwo na stronie Organizacji studenckich.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
Marta Wolińska
e-mail: marta.wolinska@umcs.pl
tel.: (81) 537-58-79

 

Załączniki:

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    31 stycznia 2020