Zjazd Absolwentów - Wydział MFiI - 14.06.2014 r.

14 czerwca 2014 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jedno z głównych wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 70-lecia powstania Uczelni.

14 czerwca 2014 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jedno z głównych wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 70-lecia powstania Uczelni. Dzięki uzyskanemu wsparciu władz miasta i regionu, mediów oraz firm i organizacji zewnętrznych, wydarzenie to będzie miało charakter integrujący społeczność uniwersytecką  z mieszkańcami miasta, jak również promujący ideę Lublina jako miasta akademickiego.

W ramach Zjazdu na terenie Targów Lublin S.A. odbędzie się Piknik Absolwentów i Przyjaciół UMCS. Udział w nim wezmą władze Uczelni, absolwenci, pracownicy, studenci, jak również przedstawiciele władz miasta oraz jego mieszkańcy. W trakcie imprezy będzie powadzona zbiórka publiczna pieniędzy na remont Sali Widowiskowej ACK „Chatka Żaka” w ramach akcji „Absolwenci UMCS Swojej Chatce”. Każdy uczestnik będzie mógł wesprzeć inicjatywę poprzez kupno cegiełki lub udział w specjalnie przygotowanej aukcji charytatywnej. 

Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o rozpowszechnianie informacji o Zjeździe Absolwentów UMCS (Wydziału MFiI) wśród swoich znajomych - absolwentów naszego Wydziału.

Informacji, dotyczących Zjazdu Absolwentów UMCS udziela koordynator wydziałowy ds. obchodów 70-lecia UMCS

dr Artur Markowski  

Pokój: 503 (V p., wieżowiec) (Zakład Fizyki Molekularnej IF UMCS)
Telefon: (81) 537-5032, 783 971 489
e-mail: artur.markowski@umcs.lublin.pl

 Szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany wkrótce.


Przydatne linki


Fundacja Absolwentów UMCS

Akcja "Absolwenci UMCS Swojej Chatce" (Jak wesprzeć akcję)

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2014