Zapisy na zajęcia fakultatywne

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje dla wszystkich studntów UMCS w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzenie zajęć fakultatywnych

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje wszystkim studentom UMCS w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzenie następujących zajęć fakultatywnych:


1) Pakiety biurowe

2) Podstawy użytkowania komputerów i sieci Internet

3) System operacyjny Linux

4) Projektowanie multimediów

5) Tworzenie kursów na platformie edukacyjnej

6) Projektowanie stron WWW

7) Zastosowanie MS Excel w analizach statystycznych

8) Statystyka dla niestatystyków z wykorzystaniem pakietu STATISTICA

9) Statystyka dla niestatystyków z wykorzystaniem pakietu STATISTICA – metody zaawansowane

10) Aplikacje internetowe

11) Bazy danych w MS Access

12) Światło dla każdego

13) Elektronika praktyczna dla wszystkich

Poniżej znajdą państwo syllabysy proponowanych zajęć.

Informacje ogólne (fakultety 1-11):

 • Wszystkie proponowane zajęcia fakultatywne odbywać będą się w laboratoriach komputerowych, w grupach 10-15 osobowych.
 • Zajęcia prowadzone są w wymiarze 30 godzin, 2 punkty ECTS.
 • Studenci będą mieli zapewniony dostęp do platformy e-learningowej oraz dostęp (w laboratorium komputerowym) do urządzeń i oprogramowania niezbędnego przy realizacji zadań związanych z realizowanym przedmiotem.
 • Materiały do wybranych zajęć będą dostępne przez Internet i zgromadzone na platformach e-learningowych.
 • Po zaliczeniu zajęć studenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu zajęć (kursu).

Zapisy zostały przedłużone do 16 lutego 2014 roku.

Więcej informacji na stronie Kampusu Instytutu Matematyki UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  23 stycznia 2014