Zajęcia w trybie online realizowane do odwołania

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną zajęcia w trybie online będą realizowane do odwołania. Prosimy o pozostanie w kontakcie z prowadzącymi zajęcia i bieżącą komunikację ws. odbywania zajęć w trybie online.

Szczegółowe ustalenia w tej kwestii określa Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tekst Zarządzenia dostępny jest w trzech wersjach:

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    9 kwietnia 2020