WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Adres

al. Kraśnicka 2ab
20-718 Lublin

Kontakt

Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b 20–718 Lublin
tel. 81 537-69-00
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a 20-718 Lublin
tel. 81 537-69-01
e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.artystyczny.umcs.pl

Opis

Wydział Artystyczny to placówka naukowo-artystyczna z ciągle rozwijającą się kadrą naukową, która obok działalności dydaktycznej prezentuje swoje dokonania twórcze w wielu konkursach i festiwalach plastycznych i muzycznych w kraju oraz zagranicą. Misją Wydziału jest popularyzowanie sztuki oraz działalność edukacyjno-wychowawcza na poziomie wyższej szkoły artystycznej. Pracownicy Wydziału są organizatorami Lubelskiego Forum „SZTUKA-EDUKACJA” oraz współorganizatorami Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego. Czynnie uczestniczą w radach programowych i artystycznych licznych galerii i placówek artystyczno-kulturalnych.

STRUKTURA:

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne