Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek godz.11.30-12.30 sala 107


środa godz.12.00-13.30 sala 107

Adres

Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin

O sobie

Prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska jest pracownikiem Instytutu Muzyki od 1982 roku, początkowo jako korepetytor i dyrygent Chóru Akademickiego UMCS a następnie jako asystent i wykładowca. Po uzyskaniu kwalifikacji I stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych nadanych przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Rytmiki i Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Gdańsku (1995 r.) była zatrudniona na stanowisku adiunkta, a następnie po otrzymaniu kwalifikacji II stopnia w tej samej dyscyplinie (2002 r.) została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego (2006 r.) . W latach 2005-2008 oraz 2012-2016 była  członkiem Senatu UMCS. W latach 2010-2012 pełniła funkcję p.o. kierownika Zakładu Kształcenia Wokalnego a od 2012 roku do 2014 pełniła funkcję kierownika Zakładu Dyrygentury. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: dyrygowanie, czytanie partytur, emisja głosu zbiorowa, metodyka prowadzenia zespołów. Wielokrotnie była przewodniczącą i członkiem komisji rekrutacyjnej na Wydziale Artystycznym. Przygotowywała akcję promującą Uniwersytet tzw. „Drzwi otwarte”. Sprawuje nadzór merytoryczny nad inicjatywami artystycznymi studentów IM WA (koncerty „Koty za płoty”). Prowadzi wykłady z metodyki emisji głosu na Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych organizowanych na Wydziale Artystycznym. Opracowała podręcznik w ramach grantu „Kapitał Ludzki” pt.: „Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS”. Program proponuje studentom możliwość posługiwania się metodą nauki - e-learningiem, który wykorzystywany jest w ramach prowadzonych zajęć. Koordynuje współpracę z Uniwersytetem w Szawle Šiaulių universitetas w ramach wymiany Socrates Erasmus. Pełni funkcję koordynatora Wymiany Erasmus i Erasmus +. Jest redaktorem naczelnym zeszytów naukowych pt. "Studia z pedagogiki muzycznej" wydawanych na Wydziale Artystycznym UMCS. 
Przez pięć lat była odpowiedzialna za współpracę z czasopismem Wiadomości Uniwersyteckie.
Z Chórem Politechniki Lubelskiej co roku przygotowuje koncerty dyplomowe studentów I i II st. IM WA UMCS.

Bierze udział w zespołach eksperckich i konkursowych:
- regularnie, dwa razy do roku, przewodniczy pracom jury przeglądów konkursowych organizowanych przez Oddział Regionalny Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”,
- przewodniczy Jury w Regionalnym Przeglądzie Chórów Pieśni Maryjnej w Lubaczowie,
- przewodniczy Jury w Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie (konkursy organizuje Centrum Kulturalne w Przemyślu),
- przewodniczy Jury w Konkursie Chórów Szkolnych Miasta Lublin „Cor Cantans” (organizowany przez prezydenta Miasta Lublin i Wydział Oświaty).

- zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Akademickich "Święty Krzyż" w Kielcach (org. Politechnika Świętokrzyska)

Od 2003 do 2016 roku tworzyła, jako dyrektor artystyczny Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”, który dzięki wsparciu finansowemu miasta i województwa organizuje Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie. Coroczny festiwal trwa cały Wielki Post i obejmuje sześć koncertów w każdą niedzielę. Przez dwanaście edycji, w festiwalu występowali m.in. tacy wykonawcy jak Capella Regia z Pragi, Bornus Consort, Orkiestra barokowa i Marek Toporowski, Chór Synagogi pod Białym Bocianem z Wrocławia, Marek Stryszowski z zespołem, Stanisław Soyka, Antonina Krzysztoń, Piotr Baron, aktorzy: Jan Nowicki, Grażyna Barszczewska, Jerzy Zelnik, Andrzej Ferenc, ale także zawsze występują lubelskie chóry, zespoły instrumentalne i soliści. Koncerty są słowno-muzycznymi rekolekcjami na Wielki Post. Festiwal posiada wierną publiczność.

Od 1981 r. kierowała zespołami:
1981-87 – Dziecięcy Zespół Wokalno-taneczny Grażynki
1982-84 – Dziecięcy Chór Skowronki Lubelskie przy Towarzystwie Śpiewaczym Echo
1982-87 – Chór Akademicki UMCS – drugi dyrygent
1986-87 – Chór dziecięcy PSM I i II st.
od 1987 – Chór Akademicki Politechniki Lubelskiej.
od 2012 – Profesjonalny Oktet Wokalny
od 2013 – Chór "Lutnia Lubelska" Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Z chórem Politechniki pracuje od 28 lat. Stworzyła przy współpracy z cudownymi ludźmi liczący się w Polsce zespół akademicki, z którym uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych przywożąc nagrody:
w 1996 r. – Złoty Dyplom i Specjalna Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Riva del Garda (Włochy),
w 1998 r. – Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie w Rodos (Grecja),
w 2001 r. – I Nagroda w kategorii chórów mieszanych i Specjalna Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Grado (Włochy),
w 2007 r.- I Nagroda i Specjalna Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Konkursie Pieśni Bożonarodzeniowej w Bratysławie (Słowacja),
w 2014 r. - I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich "Święty Krzyż" w Kielcach,
w 2015 r. - Złoty Dyplom w kategorii "Musica Sacra", Złoty Dyplom w kategorii "Folklore", Srebrny Dyplom w kategorii "Musica Catalana" na V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Canco Mediterrania" Hiszpania.

Akademicki Chór PL nagrał dotąd trzy płyty kompaktowe:
w 2000 r. płytę zatytułowaną „Chwile naszych spotkań” z muzyką a cappella od renesansu do współczesności oraz prawykonaniem utworu Anonima Łowickiego „Magnificat” wraz z zespołem instrumentalnym „Musica Dynamica” i solistami: Izabelą Urban, Piotrem Olechem, Marcinem Opalińskim i Dariuszem Kowalskim
w 2006 r. płytę zatytułowaną „Laudamus te” z utworami a cappella oraz „Mszą Karaibską” Glena McClure’a
w 2009 r. powstała płyta nagrana wspólnie z solistami pod tytułem „Benedicimus te” z utworami współczesnego kompozytora irlandzkiego Michaela McGlynna, po raz pierwszy wykonywanymi w naszym kraju, m.in. „Mszą Celtycką”
w 2015 r. w przygotowaniu jest kolejna płyta pod tytułem „Adoramus te” z prawykonaniem polskim utworu współczesnego kompozytora niemieckiego Martina Voellingera „The Latin Jazz Mass”.
Chór Politechniki Lubelskiej pod jej dyrekcją odbył podróże koncertowe do takich krajów jak: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Portugalia, Chorwacja, Węgry, Anglia, Walia, Słowacja, Ukraina, Szwecja.

Od 2013 r. założyła i do 2018 r. prowadziła Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego "Lutnia Lubelska". Z zespołem dokonała wielu prawykonań muzyki współczesnej, nagrała płyty CD i DVD dla TVP Historia. Chór pod jej dyrekcją przygotował wiele utworów oratoryjnych i koncertów a cappella.

Za działalność społeczną oraz artystyczną i pedagogiczną prof. Elżbieta Krzemińska została wyróżniona następującymi nagrodami:
1984 – Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Lublina” za działalność społeczną
1984 – „Brązowa Odznaka Honorowa” PZChiO za zasługi w pracy społecznej
1990 – „Srebrna Odznaka Honorowa” PZChiO za zasługi w pracy społecznej
1991 – Nagroda Prezydenta Miasta Lublina za działalność społeczną i artystyczną
1996 – Specjalna Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na Festiwalu w Riva del Garda – Włochy oraz Złoty Dyplom dla Chóru
1996 – Nagroda II Stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni
1997 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” Ministerstwo Kultury i Sztuki RP
1998 – Brązowy Dyplom na Festiwalu w Rodos – Grecja dla Chóru
2000 – „Złota Odznaka Honorowa” PZCHiO za zasługi w pracy społecznej
2001 – Specjalna Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na Festiwalu w Grado – Włochy oraz Złoty Dyplom i I Miejsce w kategorii chórów mieszanych dla Chóru
2001 – Nagroda Prezydenta Miasta Lublina dla Twórców i Działaczy Kultury
2003 – Srebrny Krzyż Zasługi
2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2004 – Nagroda II Stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni
2005 – Nagroda I Stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej
2008 – Nagroda III Stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za szczególne osiągnięcia zawodowe
2009 – Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na Festiwalu w Bratysławie – Słowacja oraz Złote Pasmo w kategorii chórów mieszanych dla Chóru
2012 – Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej
2013 – Nagroda II stopnia Rektora UMCS.
2014 – Nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 – Nagroda III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej
2014 – I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż”, Kielce
2015 – Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej
2015 – Złoty Dyplom w kategorii „Muzyka sakralna”, Złoty Dyplom w kategorii „Folklor”, Srebrny Dyplom w kategorii „Muzyka katalońska” na V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cançó Mediterrània” Lloret de Mar, Barcelona – Hiszpania
2017 – Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP
2017 – Medal 700-lecia Miasta Lublin przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin
2018 – Nagroda okolicznościowa od Prezydenta M. Lublin z okazji 40-lecia Akademickiego Chóru PL
2018 – Złota Odznaka Honorowa z wieńcem laurowym PZCHiO


Działalność naukowa

Prof. E. Krzemińska bierze aktywny udział w konferencjach dotyczących obszaru jej zainteresowań naukowych. Brała udział w ogólnopolskich konferencjach dotyczących dyrygentury i emisji głosu:
- w ramach Warsztatów Chóralnych Krakowskiego Oddziału Federacji Caecilianum Kraków
- oraz VI Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej organizator: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie,
- I Konwencji muzyki polskiej (IMIT Warszawa 2011r.),
- I Forum Liderów Animacji Muzycznej (IMIT Warszawa 2011 r.),
- I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej” pt. „Osobowość dyrygenta” (Akademia Muzyczna w Łodzi 2013),
- w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sztuka i Edukacja” (UMCS 2013),
- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Relacje interpersonalne w zespole artystycznym” zorganizowanej przez Katedrę Animacji Muzycznej Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2013 r.),
- w 2014 r. zorganizowała w Instytucie Muzyki UMCS Konferencję "Sztuka jako wsparcie".

Współorganizowała w Instytucie Muzyki Sesję naukową poświęconą Muzyce Wokalnej Wolfganga Amadeusza Mozarta

Organizowała również wykłady i warsztaty na temat „Chorał gregoriański tradycja i współczesność” prowadzone przez M. Bornusa-Szczycińskiego.

Na zlecenie Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli brałam udział w opracowaniu projektu „Standardy kształcenia nauczycieli w zakresie emisji głosu” (2003).

W 2013 roku była w komitecie naukowo-organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Sztuka i Edukacja”, która towarzyszyła obchodom Jubileuszu 40-lecia kształcenia artystycznego na UMCS. Przewodniczyła sesji naukowej pt. „Edukacja muzyczna: poszukiwanie nowej tożsamości”.

Jest autorką rozdziałów w monografiach m.in.:
- Studia Pro Musica Sacra tom VIII, rozdział „Prawidłowa emisja głosu a ekspresja wokalna” Wyd. Naukowe UPJII Kraków 2010 (str. 101-154)
- „Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce”
Rozdział „Edukacja muzyczna nie tylko w szkole” red. A Białkowski, IMIT 2012, (str. 235-249).

- „Kreatywność kluczem do sukcesu w pracy dyrygenta” wydane, jako publikacja pokonferencyjna w ramach ogólnopolskiej konferencji „Konteksty sztuki dyrygenckiej” zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2013 r.)

- „Udział w procesie twórczym metodą na powszechne umuzykalnienie dzieci i młodzieży” w ramach monografii wydanej po ogólnopolskiej konferencji „Sztuka Edukacja” (UMCS 2013 r.)

Pisze również artykuły do prasy fachowej pt. „Wychowanie przez muzykę” i „Porwać w stronę muzyki” w czasopiśmie Twoja Muza (nr 2 [51] i nr 4 [53] / 2012).