Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. szt. plast. Grzegorz Mazurek

prof. szt. plast. Grzegorz Mazurek
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW CYFROWYCH
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Grzegorz Dobiesław Mazurek

Ur. 14.05.1955 w Lublinie.Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie (1975). Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1975-80. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni technik drzeworytniczych pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej w 1980 r. oraz aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. 

1981-1986 - praca w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie. Od 1984 pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1999-2005 dziekan Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. 2000-2006 kierownik Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii UMCS. 2001 Twórca Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. 2007-2019 Kierownik Zakładu Sztuki Mediów Cyfrowych. Od 2019 Kierownik Katedry Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym UMCS. 1999-2005 profesor nadzwyczajny UMCS, od 2005 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2004-214 i 2017-2020 profesor Politechniki Lubelskiej.

Promotor w 10 przewodach doktorskich, recenzent 18 prac doktorskich, 10 habilitacyjnych i w 8 postępowaniach o tytuł profesorski. Wypromował ponad 100 magisterskich dyplomów artystycznych

 

                                                                                                                       

 


Działalność naukowa

Działalność Artystyczna: 

Uprawia grafikę, malarstwo, fotografię i sztukę mediów cyfrowych. Autor 49 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 500 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Członek Bractwa Artystycznego 6x9, Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Komisarz Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek ʼ97, 2000, 2004 oraz Spotkań Graficznych w Kazimierzu Dolnym. Udział w licznych komisjach, radach programowych i jury konkursów artystycznych. 

Laureat 22 nagród i wyróżnień, w tym 11 międzynarodowych i 6 ogólnopolskich. W roku 2006 uhonorowany Srebrnym Medalem Gloria Artis a w roku 2011 Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków.

Ważniejsze nagrody międzynarodowe: 1994 - GRAND PRIX - The 9th Seoul International Print Biennale, SEOUL, KOREA; 1987 - EXCELLENT WORK PRIZE - The 55 Exhibition of the Japan Print Association, The HANGA ANNUAL '87, TOKYO, JAPAN; 1988 - NAGRODA EX EQUO - 2 Międzynarodowe Triennale Sztuki MAJDANEK '88, LUBLIN; 1993 - SPONSOR PRIZE - The 2nd Sapporo International Print Biennale, SAPPORO, JAPAN; 1997 - NAGRODA FUNDOWANA - INTERGRAFIA '97 - Światowa Wystawa Laureatów, KATOWICE.