Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. szt. muz. Monika Mielko-Remiszewska

prof. szt. muz. Monika Mielko-Remiszewska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Muzyki, środa 10-11, sala 117

O sobie

Dr hab. Monika Mielko-Remiszewska jest absolwentką kierunku Wychowanie Muzyczne UMCS, który ukończyła z wyróżnieniem w 1988r. Pracę na UMCS rozpoczęła w 1987 r. początkowo w Zakładzie Dydaktyki Muzycznej, później Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej, obecnie z tytułem doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, w Zakładzie Chóralistyki (kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej, w zakresie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych uzyskała w 2000 roku, habilitację w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w 2011 r. , obie na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie (wcześniej Akademia Muzyczna).

Ukończyła Podyplomowe Studia Metodyki Wychowania Muzycznego (AM  Warszawa, 1991), Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie (AM Bydgoszcz, 1998), Podyplomowe Studia Emisji Głosu (AM Bydgoszcz, 2000), a w latach 2002-2004 była słuchaczką Podyplomowych Studiów Logopedycznych UMCS w Lublinie.

Pracę dyrygencką rozpoczęła jako asystent, później II dyrygent w Nauczycielskim Chórze „Fermata” w 1987 r., w 1993 została dyrygentem i kierownikiem artystycznym Akademickiego Chóru Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytetu Medycznego), który reaktywowała po trzech latach „niebytu”  i z którym pracuje do dziś. Praca z tymi zespołami zaowocowała udziałem w wielu (ponad 500) koncertach na terenie Uczelni, Lublina, Polski i poza granicami kraju (Holandia -1994, Włochy -1996, 2001, 2005, 2010, Szwecja -1997, Francja -1998, 2003, 2008, Niemcy -1999, Hiszpania -2002, 2011, Ukraina 2004, Chorwacja 2007, 2012).

Chór UM pod kierunkiem Moniki Mielko-Remiszewskiej doceniony został nagrodami na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i konkursach: 1996 - Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Riva del Garda(Włochy), 1999 - II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii, 1998, 2000 -  II i I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myślenicach, 2004 - Grand Prix i Wyróżnienie dla dyrygenta na III Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich „Gaudeamus” w Warszawie,  2004 - I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie, oraz trzy nagrody na 47.Międzynarodowym Konkursie Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (Srebrny  Dyplom w kategorii Musica Sacra, kategorii głównej i Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Międzyzdroje).

Prowadzony przez Monikę Mielko-Remiszewską Chór UM, zapraszany jest  do współpracy zorkiestrami, m. in. Filharmonii Lubelskiej, Teatru Muzycznym, Filharmonią Rzeszowską, Zamojską Orkiestrą Symfoniczną Orkiestrą Koncertową Wojska Polskiego.

Do ważnych dokonań M. Mielko-Remiszewskiej należy koncert chóru UM i orkiestry FL w ramach X Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, podczas którego doszło do prawykonania Messa per voci e fiati Pawła Łukaszewskiego (w obecności kompozytora) i cykl koncertów wokalno – instrumentalnychp.n. Trzy Niedziele Cecyliańskie, których efekty (m.in. płyta CD Musica Ecclesiae Nova). stały się przyczynkiem do napisania i wydania publikacji zatytułowanej Twórcze i odtwórcze aspekty pracy dyrygenta podczas realizacji wybranych dzieł sakralnych Jana Maklakiewicza, Johna Ruttera i Pawła Łukaszewskiego.

M. Mielko-Remiszewska od wielu lat jest aktywnym animatorem życia muzycznego w Lublinie. Jako dyrektor artystyczny i wiceprezes lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr współorganizuje m.in. chóralne cykle koncertowe Triduum Cecyliańskie, Ars Chori, Ciemną Jutrznię, Wiosenne Spotkania Chóralne. Od 2009 roku jestem członkiem założycielem i skarbnikiem Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki. Jako członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków powołała do życia i objęła kierownictwo organizacyjne i artystyczne Maratonu Koncertowego „Młodzi Muzycy – Muzykom Seniorom”, podczas którego młodzi artyści lubelscy – uczniowie i nauczyciele OSM I i II st. w Lublinie, studenci  i wykładowcy Instytutu Muzyki jednoczą swe siły, włączając się w zbiórkę pieniędzy na budowę Domu Muzyka Seniora (młodzi muzycy Lublina zostali wpisani na złotą listę darczyńców Fundacji DMS).

Inicjatywy, starania i dokonania dr hab. M. Mielko-Remiszewskiej zostały nagrodzone m.in. Medalem Zasłużony dla Akademii Medycznej w Lublinie za wkład wniesiony w rozwój Uczelni (1996), Srebrną i Złotą Odznaką  PZChiO (1993,2004), Złotą Odznaką SPAM (2007), Brązowym  Krzyżem Zasługi (2007), Medalem KEN (2013), ponadto rokrocznie przyznawanymi przez Rektora Uniwersytetu Medycznego nagrodami (za działalność dydaktyczno - organizacyjną), a także Rektora UMCS (nagrody jubileuszowe, nagrody II i III st.), Madalem Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2014).