Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marcin Maron

dr hab. Marcin Maron
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW CYFROWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje:


poniedziałek g. 17-18 pracownia foto 127


środa g. 13:30-14:30 pracownia foto 127


 

O sobie

Wykształcenie:

Z wykształcenia operator filmowy i telewizyjny, fotografik oraz filmoznawca. Absolwent Wydziału Operatorskiego Realizacji Telewizyjnej i Fotografii PWSFTiTv w Łodzi (dyplom z dziedziny sztuki operatorskiej i fotografii 2000 r.).

Doktor habilitowany w dyscyplinie Nauki o szuce. Habilitację uzyskał w 2020 roku w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: monografia Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990 (wyd. UMCS, Lublin 2019 - nagrodzona Nagrodą Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk dla najlepszej polskiej książki filmoznawczej wydanej w 2019 roku; w lipcu 2020 roku nominowana do Nagrody PTBFM w podobnej kategorii).

Doktorat w dyscyplinie Nauki o sztuce pt. Doświadczenie czasu w filmach Wojciecha J. Hasa - promotor prof. T. Lubelski - obroniony w 2009 r. z wyróżnieniem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.

 

doświadczenie zawodowe:

W latach 1998-2006 współpracował w ośrodkami telewizyjnym TVN, TVP (Warszawa, Kraków, Lublin) – jako operator kamery i autor zdjęć przy realizacji różnego rodzaju form filmowych i telewizyjnych.

Od roku 2002 zatrudniony na stanowisku asystenta, a od roku 2009 na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wiedzy Wizualnej ISP WA UMCS - obecnie Katedra Szuki Mediów Cyfrowych ISP WA UMCS. Wykłada fotografię i historię filmu.

Od jesieni 2021 roku prowadzi zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS.

W semestrze letnim 2020-2021 prowadził wykłady na kierunku Filmoznawstwo 3 studiów podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

Jest jednym z wykładowców Akademii Polskiego Filmu zorganizowanej przez PISF.

Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (PTBFM) (Polish Society for Film and Media Studies). Od 2019 roku jest członkiem Rady Programowej tego stowarzyszenia. W 2022 roku był sekretarzem Jury konkursu na najlepszą książkę filmoznawczą i medioznawczą wydaną w 2021 r.

W latach 2017-2018 był koordynatorem projektu badawczego pt. "Badania nad dorobkiem twórczym Mieczysława Jahody", realizowanego ze środków Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi.

zainteresowania i osiągnięcia:

Zajmuje się historią filmu polskiego, związkami literatury i filmu oraz fotografią. Jest autorem publikacji na temat filmu, literatury i fotografii.

W listopadzie 2020 roku otrzymał Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaną przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

W listopadzie 2011 nominowany - za książkę Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa - do nagrody im. B. Michałka przyznawanej przez miesięcznik KINO za najlepszą książkę o tematyce filmowej  w roku 2010.

W październiku 2016 i w październiku 2021 wyróżniony Nagrodami JM Rektora UMCS.

W 2022 otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Lublin.

 

Prezentował swoje prace fotograficzne na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Najnowsze wystawy indywidualne:

- Ulica jednokierunkowa. Fotografie, Galeria Wystaw Czasowych +1, Centrum Spotkania Kultur, Lublin październik-listopad 2022

- Podróż. Fotografie. BWA Galeria Zamojska, Zamość, grudzień 2018. 

 

Udział w wystawach zbiorowych:

- Artyści sztuk wizualnych UMCS. Wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia kształcenia artystycznego na UMCS, Centrum Spotkania Kultur, Lublin październik 2022

- Hommage a noir, Gallery IANG Name Seoul University Art Center, Seoul, South Korea, marzec 2019

- Lublin meets New York, A.R. Gallery, India Street, Brooklyn, New York, USA, kwiecień 2019

- One Belt One Road, Bejing Silon Interionational Culture&Creative Park Shuangqiao East R., Chaoyang District, Beijing, Chiny, sierpień 2019

- 01 - wystawa prac wykładowców Katedry Sztuki mediów Cyfrowych ISP WA UMCS w Lublinie, Galeria Andriollego, Ośrodek Kultury, Nałęczów, grudzień-styczeń 2019-2020

- Sztuka na sprzedaż. Zamojskie środowisko plastyczne, BWA Galeria Zamojska, Zamość czerwiec 2021.

                                                                                                                                                

publikacje książkowe - autorstwo:

 • Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, wyd. UMCS, Lublin 2019, ok. ss 565.
 • Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła (z opracowaniem biograficznym A.M. Leśniewskiej-Zagrodzkiej), wyd. PWSFTviT, Łódź 2019, ok ss. 520 + il.
 • Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, wyd. Universitas, Kraków 2010 [531 s. + 54 s. ilustr.]
 • Zdjęcia-Jerzy Lipman, wyd. WAiF, Warszawa 2005 (pod red. Tadeusza Lubelskiego); współautorstwo książki: pięć artykułów analiz filmowych (Pokolenie s.26-37, Kanał s.50-57, Cień s.66-69, Nóż w wodzie s.82-91, Pan Wołodyjowski s. 108-113); współautorzy: A. Wajda, R. Polański,J. Kawalerowicz, J. Hoffman, J. Wójcik, J.S.Stawiński, E. Lipman.

 

monografie naukowe i tomy zbiorowe:

 • Wizerunki historii romantycznej w filmach Stanisława Różewicza Romantyczni i Pasja[w:] Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020 (red. M. Urbanowski, A. Waśko), s. 259-274.
 • Obraz filmowy jako medium odzyskiwania czasu przeszłego. Filmy Wojciecha Hasa w kontekście koncepcji alegorii i obrazów dialektycznych Waltera Benjamina, [w:] Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne [E-BOOK]wyd. UKSW, Warszawa 2020 (red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej), s. 147-164.
 • Krytyk jako współtwórca kultury, czyli Krzysztof Mętrak w "Kinie": 1970-1981, [w:] Krzysztof Mętrak, wyd. Scholar, Uniwersytet SWPS, Warszawa 2019 (red. B. Giza, P. Zwierzchowski), s. 118-141.
 • Przestrzenie i barwy pamięci. Rola obrazu i stylistyka zdjęć w filmie Jak daleko stąd, jak blisko, [w:] Przygoda kina. Prace dedykoweane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu, wyd. Universitas, Kraków 2019, (red. S. Jagielski, M. Podsiadło), s. 115-130.
 • La verite et les limites du realisme.La poetique des films de Krzysztof Kieślowski dans les annees 1970, [w:] La double vie de Kieślowski, Actes du colloque franco-polonais, Paris, Site de l`HiCSA l`Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne, (red. T. Lubelski, A. Szczepańska), mis en ligne septembre 2017, s. 29-37.
 • Danton Andrzeja Wajdy w kontekście rewolucyjnych ideałów obywatelskich oraz francuskich sporów o rewolucję, [w:] Kino polskie jako kino transnarodowe, wyd. Universitas, Kraków 2017 (red. Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło), s. 55-72.
 • Miłość, historia, społeczeństwo - główne problemy powieści Bolesława Prusa w serialu filmowym Lalka Ryszarda Bera, [w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Polskie seriale telewizyjne, wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014 (druk 2015), (red. P. Zwierzchowski, B. Giza, J. Bates, K. Kosińska), s. 20-28.
 • Między mitem a historią.Tajemnica filmowego języka Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa, [w:] Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, red. T. Lubelski, Universitas, Kraków 2014, s. 222-251.
 • Realność snu - krytyka filmowa Konrada Eberhardta, [w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Polskie piśmiennictwo filmowe, wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, (red. Piotr Zwierzchowski i Barbara Giza), s. 109-118.
 • Les contextes caches du film de Wojciech Has "Manuscrit trouve a Saragosse,[w:] Jean Potocki - Peregrinations, wyd. Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2013, red. Kinga Miodońska-Joucaviel, s. 143-151.
 • Tajemnica filmowego obrazu w refleksji Konrada Eberhardta [w:] Konrad Eberhardt, pod red. Barbary Gizy i Piotra Zwierzchowskiego,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 39-46.
 • Dionizyjczyk śmierci i posłaniec piękna. Nietzsche i Platon w noweli T. Manna i filmie L. Viscontiego Śmierć w Wenecji [w:] Wobec metafizyki. Filozofia-sztuka-film, WSFP "Ignatianum", wyd. WAM, Kraków 2012 (red. Urszula Tes i Andrzej Gielarowski,s. 191-217.
 • Filmowy świat Hasa - czas, obraz, tekst [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Wyd.  PWSFTviT Łódź 2011 (red. M. Jakubowska, K. Żyto, A.M. Zarychta);s. 331-338.
 • Poezja i pamięć - opowieść o historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa [w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec II wojny światowej, wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011 (pod. red. Piotra Zwierzchowskiego, Darii Mazur i Mariusza Guzka);s. 150-163.
 • Problem nicości i nihilizmu w filmach Wojciecha J. Hasa [w:] W stronę kina filozoficznego. Antologia, WSFP "Ignatianum", wyd. WAM, Kraków 2011 (pod red. Urszuli Tes); s. 37-56.
 • Złoto Wojciecha Hasa - ironiczna gra z konwencją produkcyjniaka [w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Polskie kino popularne, wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011 (pod. red. Piotra Zwierzchowskiego i Darii Mazur);s. 111-120.
 • Niepokojące rysy w geometrycznym porządku - nowoczesny Paryż na zdjęciach Piotra Wacowskiego [w:] Obrazy miasta. Fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010 (druk 2012), (red. Piotr Majewski, Marcin Lachowski); s. 131-139.
 • Genialna epoka Schulza i katastroficzna epoka Hasa. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa [w:] Gefilte film 3. Wątki żydowskie w kinie, wyd. Austeria, Kraków - Budapeszt 2010 (pod red. Joanny Preizner);s. 49-74.
 • W poszukiwaniu tożsamości - Pismak Wojciecha J. Hasa - egzystencjalny i religijny aspekt doświadczenia czasu [w:] Gefilte film 2. Wątki żydowskie w kinie, wyd. Austeria, Kraków - Budapeszt 2009 (pod red. Joanny Preizner);s.279-300.

 

artykuły w czasopismach naukowych:

 • Wobec zła. Problem gnozy w polskich filmach Andrzeja Żuławskiego z lat 70., "Kwartalnik Filmowy" nr 117, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2022, s. 50-76.
 • Functions of screen space in shoots by Mieczysław Jahoda on the example of his first feature films: Zimowy zmierzch and Pętla, "Images. The international Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication", nr 36, Poznań-Łódź 2020, s. 129-142.
 • Rozwój sztuki operatorskiej w latach 60. i w pierwszej połowie lat 70.Europa, USA, Polska,"Kwartalnik Filmowy" nr 105-106, Instytut Sztuki Pan, Warszawa 2019, s.261-273.
 • Diabeł Andrzeja Żuławskiego: historia, zło i romantyczna gnoza, "Kwartalnik Filmowy" nr 96, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016 (druk wiosna 2017), s.137-155.
 • Hubal Bohdana Poręby i Pasja Stanisława Różewicza - spór o romantyzm w kinie polskim lat 70, "Kwartalnik Filmowy" nr 92, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2015, s.123-141.
 • Head of Medusa, or realism in films of the Cinema of Moral Anxiety,"Kwartalnik Filmowy"  Special Issue 2013, Polish Film Scholars on Polish Cinema, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2013, s. 231-256 (numer specjalny 2013 – wydanie internetowe w języku angielskim).
 • Romantyczni Stanisława Różewicza. Między marzeniem a rzeczywistością, "Kwartalnik Filmowy" nr 77/78, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2012, s.55-71.
 • Głowa Meduzy, czyli realizm filmów Kina Moralnego Niepokoju, "Kwartalnik Filmowy" nr75/76, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2011, s. 122-148.
 • Sytuacja autobiograficzna w Zwierciadle Andrieja Tarkowskiego, "Kwartalnik Filmowy" nr 73, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2011, s. 133-146.
 • Walter Benjamin i surrealizm, "Kwartalnik Filmowy" nr 64, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2008, s. 18-24.
 • Szyfry, "Kwartalnik Filmowy" nr 57-58, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2007, s. 46-64.
 • Czas w filmie. Część pierwsza - Kinematograf i nowoczesność. Paradoksy związane z filmowym zapisem czasu, Annales UMCS, sectio L, Artes, vol. IX. 2, 2011 (wydane w roku 2013), s. 69-96.
 • Czas w filmie. Część druga - Przemiana kinematografu w kino. Narracja filmowa i paradoksy czasu niechronologicznego, Annales UMCS, sectio L, Artes, vol. X. 1,  2012 (wydane w roku 2013), s. 9-35.
 • O roli ironii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, a zwłaszcza w Rękopisie znalezionym w Saragossie, ze szczególnym odniesieniem do ironii romantycznej, Annales UMCS, sectio L, Artes, vol. XII, 1, 2014, s.47-70.
 • Mazepa - dramat Juliusza Słowackiego i tragedia filmowa Gustawa Holoubka. Ironia romantyczna w działaniu, Annales UMCS, sectio L, Artes, vol. XIII, 1, 2015, s. 69-86.
 • Miłość, śmierć i romantyczna choroba wieku. Film Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego jako romans historyczny, Annales UMCS, sectio L, Artes, vol. XIV, 1, 2016, s. 49-70.
 • Filmowa neoawangarda i początki sztuki wideo, Annales UMCS, sectio L, Artes, vol. XV, 2, 2017, s. 37-47.

 

inne publikacje:

 • Paradygmat polskiego romantyzmu w uniwersum filmowym (recenzja książki Krzysztofa Kopczyńskiego), EKRANY, 2022 nr 4, s. 110
 • Ulica jednokierunkowa. Fotografie, katalog wystawy, wyd. Centrum Spotkania Kultur, ISBN 978-83-65028-23-5, Lublin 2022
 • Twórczość filmowa Andrzeja Wajdy i romantyczne wyobrażenia historii, "Las rzeczy". Pismo internetowe studentów koła literackiego UKSW, Warszawa 2022; https://lasrzeczy.edu.pl/tworczosc-filmowa-andrzeja-wajdy-i-romantyczne-wyobrazenia-historii/
 • "Mowa ptaków": duch ojca Hamleta i głos Kasandry, PLEOGRAF, Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, 2020, nr 1; https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/mowa-ptakow-duch-ojca-hamleta-i-glos-kasandry/713
 • Świat zintegrowany. Recenzja Sztuki filmowej Jerzego Wójcika, PLEOGRAF, Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, 2018, nr 3; https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/recenzja-swiat-zintegrowany-recenzja-sztuki-filmowej-jerzego-wojcika/647
 • Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany: odwrócona perspektywa, PLEOGRAF, Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, 2017 nr 1; https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/osobisty-pamietnik-grzesznika-przez-niego-samego-spisany-odwrocona-perspektywa/588
 • Chopin jak Orfeusz. Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego i ideały sztuki romantycznej, PLEOGRAF. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, 2016 nr 3; https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/chopin-jak-orfeusz-blekitna-nuta-andrzeja-zulawskiego-i-idealy-sztuki-romantycznej/566
 • Czas w filmach Hasa, strona internetowa pisma "Kronos", październik 2010 (www.kronos.org.pl)
 • Bez kompromisów - retrospektywa filmów Wojciecha Jerzego Hasa, strona internetowa pisma "Kronos" , październik 2010 (www.kronos.org.pl)
 • teksty (opisy filmów W. J. Hasa) do katalogu MFF Era Nowe Horyzonty, Wrocław 22.07-1.08.2010, s. 404-417
 • Miłość w Lalce Hasa, "Lampa" nr 3, marzec 2010
 • Surrealizm i romantyzm - braterstwo w szaleństwie, "Numer", pismo internetowe Lubelskiej Zachęty Sztuk Pięknych, nr 1, listopad 2008 (www.numer.art.pl)
 • Królestwo czyjegoś snu (recenzja książki), "Kino" 2006 nr 9, s. 92

 

udział w konferencjach i seminariach naukowych:

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "I była w tym Polska". Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee-formy-metodologia, wystąpienie: Błękitna nuta i twórczość Andrzeja Żuławskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, czerwiec 2022
 • Wizje romantyzmu w literaturze, krytyce literackiej i publicystyce polskiej XX wieku, wystąpienie: Wizerunki historii romantycznej w filmach Stanisława Różewicza: Romantyczni i Pasja, Katedra Krytyki Współczesnej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński; Fundacja im. M. Mochnackiego, Kraków listopad 2019.
 • III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Przestrzenie, praktyki, artykulacje, wystąpienie: Kształty i funkcje przestrzeni ekranowej w filmach ze zdjęciami Mieczysława Jahody, PTBFM, Uniwerstytet Łódzki, Łódź czerwiec 2019
 • Komitet Nauk o Sztuce PAN Warszawa, 13.01.2017, wygłoszenie referatu: Obrazy historii i romantyczne fantazmaty w filmach: Diabeł Andrzeja Żuławskiego i Danton Andrzeja Wajdy.
 • II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Dyskursy widzialności, PTBFM, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 8-10 grudnia 2016; wystąpienie: O możliwości zastosowania założeń i metod historii idei w badaniu dzieł filmowych.
 • Wajda 90 - uroczysta sesja naukowa z okazji 90. urodzin Andrzeja Wajdy, Miasto kraków, Uniwersytet Jagielloński, Krakow Film Commission, KBF, Manggha, Kraków czerwiec 2016; wystąpienie: Twórczość filmowa Andrzeja Wajdy wobec romantycznego historyzmu.
 • V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas - Przestrzeń - Czasoprzestrzeń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, kwiecień 2016, wystąpienie: Obraz filmowy jako medium odzyskiwania czasu przeszłego. Lalka i Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha J. Hasa w kontekście koncepcji alegorii i obrazów dialektycznych Waltera Benjamina.
 • międzynarodowa konferencja La double vie de Kieślowski, le Centre de civilisation polonaise de l`Universite Paris - Sorbonne et l`HiCSA de l`Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne, Paris, kwiecień 2016; wystąpienie: La verite et les limites du realisme. La poetique des films de Krzysztof Kieślowski des annes 70 du XX siecle.
 • międzynarodowa konferencja Kino polskie jako kino transnarodowe, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński Kraków, listopad 2015, wystąpienie: Danton Andrzeja Wajdy w kontekście narodzin europejskich ideałów obywatelskich oraz francuskich sporów o rewolucję.
 • konferencja: Sztuka i Edukacja, UMCS Lublin, czerwiec 2013, wystąpienie: Śmierć w Wenecji - Nietzsche, Platon i muzyka Mahlera.
 • konferencja: Polityczne konteksty sztuki, UMCS, WSPA, Kazimierz Dolny wrzesień 2012, wystąpienie: Walka o historyczne i polityczne dziedzictwo romantyzmu w kinie polskim lat siedemdziesiątych, na przykładzie filmów „Hubal” Bohdana Poręby i „Pasja” Stanisława Różewicza.
 • konferencja: Konrad Eberhardt, Instytut Kultury i Komunikowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa październik 2011, wystąpienie: Tajemnica obrazu filmowego w refleksji Konrada Eberhardta.
 • konferencja: Jan Potocki - człowiek bez granic, KN Ars Antica i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa październik 2011, wystąpienie: Powieść Jana Potockiego w kontekście głównych problemów filozoficznych XVIII wieku.
 • międzynarodowa konferencja Polskie seriale telewizyjne, Instytut Filologii Polskiej UKW, Instytut Kultury i Komunikowania SWPS, Instytut Sztuki PAN, University of Glasgow, Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, maj 2011, wystąpienie: Miłość, historia, społeczeństwo - główne problemy powieści Bolesława Prusa w serialu filmowym Lalka Ryszarda Bera.
 • międzynarodowa konferencja Jean Potocki - Peregrinations, Universite de Toulouse le Mirail, Toulouse kwiecień 2011, wystąpienie: Les contextes caches du film de Wojciech Has "Manuscrit trouve a Saragosse".
 • międzynarodowa konferencja Filmowe Ogrody Wojciecha Hasa, PWSFTviT w Łodzi/Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, październik 2010, wystąpienie: Filmowy świat Hasa - czas, obraz, tekst.
 • konferencja: Polskie piśmiennictwo filmowe, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filologii Polskiej, wrzesień 2010, wystąpienie: Realność snu. Krytyka filmowa Konrada Eberhardta.
 • sesja: Obrazy miasta. Fotografia - między dokumentem a dziełem, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, listopad 2009 Lublin; wystąpienie: Niepokojące rysy w geometrycznym porządku. Nowoczesny Paryż na zdjęciach Piotra Wacowskiego.
 • konferencja: Kino polskie wobec II wojny światowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filologii Polskiej, maj 2009; wystąpienie: Poetyka w służbie pamięci - obraz wojennych doświadczeń i ich moralnych konsekwencji w filmach Wojciecha J. Hasa.
 • konferencja: Polskie kino popularne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filologii Polskiej, maj 2008; wystąpienie: Film Złoto Wojciecha Hasa - ironiczna gra z konwencją produkcyjniaka.
 • seminaria prof. Marii Janion, SNS IFiS PAN Warszawa 2007-08; marzec 2008-wygłoszenie wykładu: Rękopis znaleziony w Saragossie - powieść i film.
 • warsztaty fotograficznepoświęcone zagadnieniom nauczania fotografii na wyższych uczelniach artystycznych, ośrodek ASP Poznań w Skokach 2004.

 

działalność popularyzatorska:

 • Mickiewicz filmowy: spotkanie z książką Romantyzm i kino, rozmowa z autorem Marcinem Maronem prowadzona przez prof. Justynę Jaworską, 13 Festiwal Kamera-akcja, Łódź 17 października 2022
 • Wykład dotyczący filmu Rękopis znaleziony w Saragossie, Deutsches Historisches Muzeum, Berlin 25 czerwca 2022 r. https://www.dhm.de/zeughauskino/vorfuehrung/rekopis-znaleziony-w-saragossie-8329/
 • Wykład z cyklu APF Łódź: Wojaczek, Jańcio Wodnik, Muzeum Kinematorgrafii w Łodzi, czerwiec 2022
 • Wykład otwarty pt. Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy, MBP Lublin, maj 2022
 • Wykład dotyczący filmu i powieści Rękopis znaleziony w Saragossie oraz twórczości fimowej W.J. Hasa, Deutsches Historisches Museum, Berlin wrzesień 2021.
 • Wyklad poświęcony twórczości filmowej Wojciecha Hasa na International Minsk Film Festival Listapad, MINSK, Białoruś litopad 2020.
 • Człowiek z kamerą. Spotkanie dotyczące Mieczysława Jahody i książki poświęconej jego osobie i twórczości filmowej, Muzeum Fotografii w Krakowie (o-line), 5 listopada 2020 r.
 • wykład otwarty pt. Błękitna nuta A. Żuławskiego jako nowoczesne urzeczywistnienie romantycznej idei korespondencji sztuk, MBP Lublin, grudzień 2019
 • Udział w spotkaniu: Życie po życiu - Kieślowski, Has, Żuławski. Rozmowa z Tadeuszem Lubelskim i Łukaszem Drewniakiem, Teatr Stary w Lublinie, luty 2019
 • wykład otwarty pt. Magiczny renesans. Wątki filozofii neoplatońskiej w filmie Wojciecha Hasa pt. Niezwykła podróż Baltazara Kobera, MBP Lublin, luty 2018
 • wykład z cyklu APF Kino Muz - Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy: Wyobrażenia rewolucji i inspiracje malarskie w filmie Danton, Muzeum Narodowe, Warszawa, maj 2015, czerwiec 2016 oraz Dialog z romantyzmem i inspiracje malarskie w filmie Popioły, Muzeum Kinematografii w Łodzi, listopad 2017
 • wykład otwary pt. Filmowa neoawangarda i początki sztuki wideo, MBP Lublin, kwiecień 2017
 • wykład otwarty pt. Pokrzywione korzenie nowoczesności. Obrazy rewolucji w filmie Danton Andrzejaw Wajdy, MBP Lublin, luty 2016
 • wykład otwarty pt. Obrazy filmowe Wojciecha Hasa jako alegoryczne kolekcje. Lalka i Sanatorium pod Klepsydrą w kontekście historiozoficznych koncepcji Waltera Benjamina, w cyklu wykładów Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Galeria Labirynt, MBP Lublin, marzec 2015
 • prelekcje przed projekcjami filmów W.J.Hasa (Pismak, Osobisty pamiętnik grzesznika...) na MFF Era Nowe Horyzonty, Wrocław, lipiec 2010
 • wykład otwarty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki: Od kina atrakcji do filmowej awangardy - kino nieme w zarysie, UMCS Lublin, wrzesień 2010, wrzesień 2011
 • wykład otwarty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki: Historia filmu polskiego – Od kina niemego do Szkoły Polskiej 1918-1966, wrzesień 2012
 •  współorganizacja (harmonogram projekcji, teksty informacyjne) oraz prowadzenie prelekcji i dyskusji w ramach retrospektywy filmów W.J. Hasa Has. Bez kompromisu, zorganizowanej przez Fundację Augusta Hrabiego Cieszkowskiego i Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa, Kino Kultura, 21-28 październik 2010
 • wykłady w ramach projektu Akademia Polskiego Filmu: Warszawa, Łódź, Kielce 2010-...
 • 2006-2009 - organizacja i  prowadzenie DKF na WA UMCS (wraz z T. Kozakiem i T. Malcem)- projekcje filmowe: historia kina autorskiego oraz historia filmu polskiego

 


Działalność naukowa