Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr szt. Małgorzata Gorzelewska-Namiota

dr szt. Małgorzata Gorzelewska-Namiota
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA INTERMEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.gorzelewska-namiota.pl
Konsultacje

czwartek 11.30-13.30 sala 6 ISP WA 


e-mail: megorzelewska@gmail.com

Adres

Al. Kraśnicka 2B
Lublin

O sobie

Ur. 1984 r. Studia na malarstwie i grafice warsztatowej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. 2006 r. dyplom licencjacki z malarstwa u prof. Jacka Wojciechowskiego. 2008 r. dyplom magisterski z grafiki warsztatowej u prof. Artura Popka. W 2014 r. obroniła tytuł doktora sztuki z malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisława Baja na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Intermediów i Rzeźby w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

W roku akademickim 2022/23 prowadzi zajęcia z Rysunku anatomicznego i Pracownię dyplomową z Intermediów.

 


Działalność naukowa

organizowała 9 wystaw indywidualnych i brała udział w ponad 80 wystawach zbiorowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Nagrody i wyróżnienia:

- 2006 - Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie Kultury 
i Sztuki;

- 2006 r. - dyplom licencjacki wyróżniony Nagrodą Dziekana WA UMCS;

- 2010 r. - nominacja do nagrody - III Ogólnopolski Konkurs "Obrazy Muzyką Malowane - Polski pejzaż" - Fundacja Kultury im. I. J. Paderewskiego – Kraków;

- 2012 - Wyróżnienie Honorowe w „7. Międzynarodowym Biennale Miniatury” – Częstochowa;

- 2012 r. - Finalistka w Konkursie na nagrodę Fundacji im. Franciszki Eibisch - Warszawa;

- 2012 r. - I Nagroda na „Biennale Młodych - Sztuki Piękne” - Radomsko;

- 2013 r. - Finalistka w Konkursie na nagrodę Fundacji im. Franciszki Eibisch - Warszawa;

- 2014 r. - Finalistka w I Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz;

- 2015 r. - Finalistka Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty - Warszawa;

- 2016 r. - Nagroda Prezesa ZPAP Okręgu Bydgoskiego w II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz.

- 2016 r. - Nagroda Prezydenta Miasta Radomia w „Ogólnopolskim Biennale Sztuki - 44. Salonie Zimowym" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu;

 - 2017 r. - Finalistka w Konkursie na nagrodę Fundacji im. Franciszki Eibisch - Warszawa;

- 2018 r. - Finalistka 6. Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Częstochowa;

- 2018 r. - Finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy;

- 2018 r. - nagroda indywidualna III-go st. J. M. Rektora UMCS; 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Publikacje:

- "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale artystycznym UMCS" - cele, realizacja i rezultaty projektu edukacyjnego, [w:] Sztuka i edukacja. Sztuki Wizualne pod red. A. Boguszewskiej i B. Niścior, Wydz. Artystyczny UMCS, Lublin 2015, s. 193-210, ISBN 978-83-6528-901-8;

- "Czy Adam Chmielowski był impresjonistą?", [w:] "Brat Naszego Boga. Adam Chmielowski" pod redakcją Cypriana Moryca OFM i Radomiła Wójcikowskiego OFM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 109-135;

Dorobek dydaktyczny:

- w latach 2011-2014 była członkiem zespołu projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS", gdzie zajmowała się m.in.: nadzorem nad realizacją praktyk pedagogicznych, współpracą z lubelskimi szkołami i placówkami edukacyjnymi, organizowaniem plenerowych praktyk pedagogicznych dla dzieci i studentów, promocją w prasie lubelskiej i akademickiej i organizowaniem wystaw prac plenerowych;

- redakcja i opracowanie graficzne Katalogu "Plenery 2011-2014" wydanego w ramach projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS", Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Lublin 2014;

- 2017 - 2018 - Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Sztuk Pięknych WA UMCS;

- 2017 - kurator wystawy rysunku studentów WA UMCS "Nie tylko ołówek!" w Galerii "Gala" w Lublinie;

- 2017-2018, 2020, 2022 - prowadzenie zajęć w języku angielskim z rysunku i rysunku anatomicznego dla studentów z wymiany międzynarodowej programu Erasmus;

- 2017 - wygłoszenie wykładu pt. "Czy Adam Chmielowski był impresjonistą?" na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego - Świętego Brata Alberta, współorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Klasztor Ojców Bernardynów w Lublinie;

- 2020, 2021 - pełnienie funkcji recenzenta prac dyplomowych magisterskich z malarstwa;

- od 2020 - pełnienie funkcji opiekuna roku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia;

 

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ RYSUNKU