Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Piotr Zieleniak

dr hab. szt. Piotr Zieleniak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA RZEŹBY I CERAMIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://rzezbapiotrzieleniak.wixsite.com/portfolio/studenci
Konsultacje

Czwartek 12 00 - 14 00

Adres

ul. Krańcowa 23
24 220 Niedrzwica Duża

O sobie

Piotr Zieleniak, ur. W 1971 r. w Lublinie. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom z rzeźby w 1998 r.). W 2010 r. uzyskał stopień dr sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W roku 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta I stopnia w Katedrze Rzeźby i intermediów UMCS w Lublinie. Uprawia rzeźbę, poszukując rozwiązań swoich działań w różnych materiałach i technikach rzeźbiarskich. Rozważania na temat natury towarzyszą mu od dawna, znajduję  inspirację  w otaczającej go rzeczywistości - dlatego głównym przedmiotem zainteresowań w jego twórczości artystycznej jest człowiek i przyroda. Piotr jest autorem pięciu rzeźb umieszczonych w przestrzeni publicznej. Rzeźby przedstawiają granitowe i stalowe ryby oraz jedną trzy elementową kompozycję przestrzenną odnoszącą się do żywiołu jakim jest ogień. Autor tymi pracami wyróżnia szczególne dla niego  rzeki i miejsca. Wskazuje relacje między naturą a człowiekiem. Jest również autorem otwartych cykli rzeźbiarskich „Rzeka życia”i „Panta rhei”w których łączy nie tylko materie rzeźbiarskie ale także motywy związane z naturą, człowiekiem i czasem. Pracuje w wielu materiach rzeźbiarskich takich jak kamień, metal, drewno, gips. Realizuje się również w zakresie sztuki projektowej będąc autorem szeregu statuetek i medalu. Organizował i współorganizował studenckie plenery rzeźbiarskie w  Manastercu, Józefowie i Krynicach.

 

Brał udział w 12 wystawach indywidualnych i w wielu wystawach zbiorowych.

Otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na rzeźbę o tematyce muzycznej.

Współpracowł z Katedrą Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w ramach projektu "Wandalowie strżnicy bursztynowego szlaku".

Brał udział w sypmozjum rzeźbiarskim "Mrągowo wyrzeźbione miasto".

W roku 2018 zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na pomnik "Nieznanego Konfederata Barskiego " w Zagórzu. Następnie zrealizował pomnik .


Działalność naukowa