Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MALARSTWA I RYSUNKU

Adres

Al. Kraśnicka 2B
20-718 Lublin

O sobie

Krzysztof Bartnik (ur. 1964 r.) - malarz i pedagog. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w licznych wystawach indywidualnych (36 - Polska, Czechy, Francja, Chorwacja)  i prezentacjach zbiorowych (ponad 100 - Polska, Czechy, Francja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Australia, Belgia, Ukraina, Węgry, Niemcy, Litwa). Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych w Polsce i poza granicami. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

 

/

Krzysztof Bartnik

Born in 1964. Studies at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Diploma thesis in painting in the studio of prof. Stanisław Borysowski in 1988. Class I and II qualification conduct in the field of visual arts (painting discipline) at the Academy of Fine Arts Władysław Strzemiński in Łódź. Since 1989, he has been working at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Currently as a professor at the Painting Department of the Institute of Fine Arts of the Faculty of Arts. He presented his work in numerous individual exhibitions (36- Poland, Czech Republic, France, Croatia) and collective presentations (over 100- Poland, Czech Republic, France, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Australia, Belgium, Ukraine, Hungary, Germany, Lithuania). He participated in many artistic symposia in the country and abroad. His paintings are in private and institutional collections in Poland as well as abroad. He was the curator of a number of exhibitions in the Lublin artistic community.


Działalność naukowaZałączniki