Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jadwiga Jasińska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MUZYKI JAZZOWEJ I ROZRYWKOWEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 czwartek godz. 9.45 - 10.15, 15.15 - 15.45

O sobie

 

           W latach 1980-1986 studiowała w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską Trzy wybrane msze łacińskie Józefa Elsnera. Studium stylistyczne (KUL 1986) napisała pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Karola Mrowca. W latach 1995-1997 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL, uzyskując stopień naukowy doktora w zakresie muzykologii na podstawie dysertacji Tradycje muzyczne Kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 1800-1945 (KUL 1998), której promotorem był ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak.

          Od 1987 roku pracuje w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1987-1998 asystent, od 1998 adiunkt w Zakładzie Teorii Muzyki, od 2012 starszy wykładowca w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej). Prowadzi historię muzyki z literaturą muzyczną, specjalistyczną literaturę muzyczną, warsztaty słuchania muzyki z analizą, historię muzyki jazzowej i pop music oraz seminarium (licencjackie i magisterskie). Na uniwersytecie pełni wiele funkcji, m.in. opiekuna studentów, Instytutowego Koordynatora Procesu Bolońskiego. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).

 

Działalność naukowa w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie muzykologii

 

Współautorstwo publikacji

2009 – Viktor Clariss Czajanek, Dwa utwory religijne na chór i orkiestrę. Os justi. Ach, die Stunde – Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin – Jadwiga Jasińska, współautor Tomasz Jasiński

Redakcja publikacji

2002 – Sztuka w poszukiwaniu sensu – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin – Jadwiga Jasińska, współredakcja Rafał Chyżyński i Tadeusz Szkołut

Artykuły w publikacji zbiorowej

2000 – Muzyka Feliksa Nowowiejskiego w recepcji współczesnych [w:] Grunwald, „Rota”, Nowowiejski – pod red. Jana Chłosty, Janusza Jasińskiego i Zenony Rondomańskiej – s. 107-117 – Agencja WIT. Witold Mierzejewski, Olsztyn – Jadwiga Jasińska

2002 – Zapomniany kompozytor Václav Vlastimil Hausmann [w:] Bliżej muzyki, bliżej człowieka – pod red. Andrzeja Białkowskiego i Barbary Smoleńskiej-Zielińskiej – s. 309-315 – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin – Jadwiga Jasińska

2003 – Utwory muzyczne poświęcone Józefowi Piłsudskiemu [w:] Marszałek w Lublinie – pod red. Lecha Maliszewskiego – s. 93-100 – Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Lublin – Jadwiga Jasińska

2008 – Karol Szymanowski w Zakopanem [w:] Karol Szymanowski – edukacyjne inspiracje. Metoda projektów – pod red. Agnieszki Weiner – s. 20-24 – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin – Jadwiga Jasińska

Publikacje w czasopismach krajowych

1996 – Prof. Marian Ochalski [w:] „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” – tom II – nr 1-2 – s. 116-119 – Jadwiga Jasińska

2001 – [recenzja] Witold Rudziński, Muzyka naszego stulecia, Warszawa 1995 [w:]„Wychowanie Muzyczne w Szkole” – tom XLVIII – nr 4 – s. 204-207 – Jadwiga Jasińska

2010 – Dawne muzykalia kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Artes” – tom VIII – nr 2 – s. 87-143 – Jadwiga Jasińska