Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Rabiej

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA INTERMEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

ROBERT RABIEJ / PORTFOLIO

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Wystawy i działania indywidualne:

2018, All That Time 2, instalacja, grafika, video, obiekt, Dailes Galeria, Szawle, Litwa.

2018, Tunel w procesie, performence, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Zamek w Janowcu.

2017 Tempus Omni, obiekt, video, fotografia, Undergrund Stage, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa.

2016,  Orfeo’70, wizualizacje do spektaklu teatralnego, Sztuka Nowa, Lub/Lab, Warszawa.

2015  SoundCards, video, Galeria Menu Fakultetas w Szawlach, Litwa.

2014  Lumen obrazy światła, fotografia, video, Objazdowa Galeria Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków, Galeria Krańcowa, Lublin.

2014  Interdyscyplinarne Przypadki Graficzne, fotografia, video, obiekt, Galeria Główna u Attavantich, Jarosław.

2013  AMA Mitologie Jedności, wystawa interdyscyplinarna z Agnieszką Zawadzką, Galeria Centrum Promocji Młodych, Częstochowa.

2012  Fotografia elementarna, fotografia, video, Galeria za Szkłem, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

2011  Matryce w rytuale czasu i przypadku, objekty graficzne, video, Galeria Lipowa 13, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin.

2010  Lumen X09, video, fotografia, Galeria Rybna 4, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,  Lublin.

2009  Odlot, mural w przestrzeni publicznej, Łódź.

2008  Beton jest piękny, akcja w przestrzeni publicznej, Lublin.

2008  Przeciw architekturze, instalacja, Galeria Konduktorownia, Częstochowskie  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa.

2007  Fotografia Teatralna, fotografia, Akademia Teatralna, Warszawa.

2006  lumen Adoracja, instalacja, mieszkanie prywatne, Lublin.

2005  Fotografia Teatralna, fotografia, Akademia Teatralna, Warszawa.

2001  Obrazy światła, fotografia, Galeria Domu Narodowego, Cieszyn.

2000  Ostatni seanSens, performance dźwiękowy w przestrzeni publicznej, Łódź.

1999  Biało-czarne ikony kiczu, fotografia, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.

1998  Obraz zastępczy – jakość światopodobna, fotografia, Galeria PPSKAKiB, Opole.

Wystawy i działania zbiorowe:

2021, Na papierze bez granic, 7 Międzynarodowe Forum Artystyczne, grafika, Galeria CSK, Lublin.

2021, Na papierze bez granic, 7 Międzynarodowe Forum Artystyczne, grafika, Galeria Biblioteki, Szawle, Litwa.

2020, Szkoła Lubelska, wystawa intermedialna, obiekt, Galeria GAFU/GDM, Ostrawa, Czechy.

2020, Art and Science 3, Sympozjum naukowo-artystyczne, grafika, Galeria Akademii Sztuki, Szczecin.

2020, Art and Science 3, Sympozjum naukowo-artystyczne, grafika, Galeria Miejska, Rzeszów.

2020, Art and Science 3, Sympozjum naukowo-artystyczne, grafika, Galeria Instytutu Nenckiego, PAN, Warszawa.

2019, Art and Science 3, Sympozjum naukowo-artystyczne, grafika, Galeria Wydziału Artystycznego, Lublin.

2019, Na papierze bez granic, 6 Międzynarodowe Forum Artystyczne, grafika, Galeria Biblioteki, Szawle, Litwa.

2019, Na papierze bez granic, 6 Międzynarodowe Forum Artystyczne, grafika, Galeria WBP im. Łopacińskiego Lublin.

2017, 1st Littre Hakka International Picture Book Competition, udział w konferencji i wystawie, Shenzhen, Chiny. 

2017, IV Tarptutinis Grafikos Pleneras, grafika, udział w plenerze i wystawie, Dailes Galeria, Szawle, Litwa.

2016,  The 5th International Latgale Art Symposium, grafika, wystawa towarzysząca sympozjum, Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugvapils, Łotwa.

2016, PrintON, wystawa grafiki, Art Center of Library in ShandongUniversity of Art & Design, Chiny.

2016, PrintON, wystawa grafiki, ACK Chatka Żaka, Lublin.

2016,  The 9th International Conference ”Person. Color. Nature. Music”, fotografia, wystawa towarzysząca konferencji, Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugvapils, Łotwa

2015,  Międzynarodowe Spotkanie Artystów Słonna Reedycja, video, Kresowy Dom Sztuki
w Dubiecku.

2015,  Na papierze bez granic, międzynarodowa wystawa grafiki i rysunku, fotografia, Galeria u Attavantich, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

2014,  Międzynarodowe Spotkanie Artystów Słonna Reedycja, fotografia, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl.

2014,  Artyści UMCS, video, Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS, Lublin

2014,  Na papierze bez granic, międzynarodowa wystawa grafiki i rysunku, fotografia, ACK Chatka Żaka, Lublin.

2014,  Międzynarodowe Spotkanie Artystów Słonna Reedycja, fotografia, Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku.

2014,  The Third International Plein-Air Graphics, grafika, Siauliai, Litwa.

2014,  Ewa szuka DODO, grafika, międzynarodowa wystawa ilustracji, Stalowa Wola.

2014,  Ognisko Plastyczne, fotografia, Centrum Autonomiczne Cicha 4, Lublin.

2014,  Ewa seeks DODO, grafika, międzynarodowa wystawa ilustracji, Galeria Menu Fakultetas w Szawlach, Litwa.

2013,  Media Art. Days, video, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mediów, Kowno, Litwa.

2013,  Fotografia, wystawa zbiorowa, Galeria Zamostek, Opole.

2012,  Centras VII, video, Międzynarodowy Festiwal Nowych Mediów, Kowno, Litwa.

2012,  Patience of paper, grafika, Queensland College of Art, Brisbane, Australia.

2012,  Na papierze bez granic, fotografia, Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów, Gorlice.

2012,  Na papierze bez granic, fotografia, międzynarodowa wystawa grafiki i rysunku, Galeria Zajezdnia, Lublin.

2012,  Reminiscencje 2012, wystawa zbiorowa, Galeria u Attavantich, Centrum Kultury
i Promocji w Jarosławiu.

2011,  16 wschodni salon sztuki, fotografia, Galeria WBP im. Łopacińskiego, Lublin.

2011,  No Budget Show III, fotografia, Galeria Kordegarda, Warszawa.

2010,  Sztuka i wirtualność, instalacja, Galeria Zajezdnia, Lublin.

2009,  Enter 7, instalacja, Międzynarodowy Festiwal Nowych Mediów, Szawle, Litwa.

2008,  baSen dekonstrukcji, interwencja artystyczna w przestrzeni publicznej, Druskienniki, Litwa.

2005,  PSF, instalacja, Centrum Kultury, Lublin.

2004,  Galeria Bezdomna, fotografia, Kolegium Sztuk Pięknych, Kazimierz Dolny nad Wisłą.

2003, Nowa Sztuka, fotografia, Galeria Ateneum Młodych, Warszawa.

2000,  Piękno zastane, fotografia, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole.

1999,  widzenieNie monochrom, fotografia, Galeria Sztuki K.O.K., Kłodzko.

1997,  Vis ‘a vis bla bla, video-instalacja, performance, sala teatralna, PPSKAKiB., Opole.

Kurator wystaw:

2022, Triady, Galeria Kont, Lublin

2019,  Na papierze bez granic, 6 Międzynarodowe Forum Artystyczne, Lublin.

2017,  Rysunek, Galeria po 111 Schodach, MDK 2 w Lublinie.

2016,  Naczynia, Sztuka Nowa, LubLab, Warszawa.

2015,  Grafika Książka Ilustracja, Galeria u Attavantich, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

2015,  Immanent portraits, Inkubator Medialno-Artystyczny, ACK Chatka Żaka, Lublin.

2015,  Na papierze bez granic, Siauliu Dailes Galerija, Litwa.

2014,  Ewa seek DODO, Galeria Menu Fakultetes w Szawlach, Litwa.

2014,  Status Inversus - Dialogi Tożsamości, Galeria Zajezdnia, Lublin.

2012,  Przestrzenie Pamięci, Galeria po Schodach, Lublin.

2011,  Zarys Profesji, Galeria SOS Sztuki, Lublin.

2010,  Współczesna Sztuka Litewska, Galeria po Schodach, Lublin.

2010,  na foto śni mi się, Galeria po Schodach, Lublin.

2009,  kompozycja: Kolor, Galeria Menu Fakultetas w Szawlach, Litwa.

2008,  baSen Dekonstrukcji, Druskienniki, Litwa.

2008,  Rytuały codzienności, Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS Lublin.

2007,  O Obrazach we współczesnej kulturze, konferencja naukowa, A.C.K. Chatka Żaka, Lublin.

Prace w kolekcjach:

2017, 2014, Dailes Galeria, Szawle, Litwa

2016, Mark Rothko Art Centre, Daugvapils, Łotwa

2015, 2014, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

DOROBEK NAUKOWY, DYDAKTYCZNY I ORGANIZACYJNY

Udział w konferencjach i plenerach:

2019, III Spotkania Artystyczne im. Tadeusza Pruszkowskiego, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Zamek w Janowcu, kurator.

2018, II Spotkania Artystyczne im. Tadeusza Pruszkowskiego, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Zamek w Janowcu, kurator.

2018, VII Warsztaty Działań Kreatywnych, Górki Wielkie.

2017, IV Tarptutinis Grafikos Pleneras, Dailes Galeria, Szawle, Litwa.

2016, The 5th International Latgale Art Symposium, Mark Rothko Art Centre, Daugvapils, Łotwa.

2016, The 9th International Conference, Person, Color, Nature, Music, Daugavpils, Art, Martinsons, Mark Rothko Art Centre, Daugvapils, Łotwa.

2015, Międzynarodowe Spotkania Artystów, Słonna Reedycja, Słonne.

2014,  The Third International Plein-Air Graphics, Siauliai, Litwa.

2014,  Międzynarodowe Spotkania Artystów, Słonna Reedycja, Słonne.

Wyjazdy naukowo dydaktyczne w ramach programu Erasmus i Erasmus Plus:

20-24.04.2009, ErasmusWeekŠiauliaiUniversity, Szawle, Litwa

17-21.05.2010, ErasmusWeekŠiauliaiUniversity, Szawle, Litwa

4-9.05.2014, ErasmusWeekŠiauliaiUniversity, Szawle, Litwa

17-22.01.2016, ErasmusWeekŠiauliaiUniversity, Szawle, Litwa

24-28.04.2017, ErasmusWeekŠiauliaiUniversity, Szawle, Litwa

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i podyplomowych, lista przedmiotów:

Intermedia, Sztuka w przestrzeni publicznej, Rysunek, Projektowanie graficzne, Typografia, Fotografia.

Promotorstwa i recenzje:

Promotor dyplomu artystycznego Dominiki Iwaniuk "Rejestr oddalenia", 2021

Promotor dyplomu artystycznego Sviety Butsan "Mozaika", 2019

Promotor pomocniczy doktoratu Zuzanny Lewandowskiej „Synergia baśni”, 2017

Promotor dyplomu artystycznego Marii Lesnikovej „Organic Art.”, 2014

Recenzja pisemnej pracy dyplomowej Elżbiety Gorzkowskiej „Historia aktu w fotografii”, 2013

Opieka nad Kołem Naukowo Artystycznym Studentów

„Fotonaświetlarnia”, numer rejestru 118/2011.

Udział w pracach Wydziałowych Zespołów ds.:

Badań Naukowych 2012-2015

Promocji 2013-2014

Galerii Wydziału 2013 -2014

Programu dla Edukacji Artystycznej 2012-2013

Redaktor wydziałowej strony internetowej: 2012-2018

Koordynator wydziałowy Lubelskiego Festiwalu Nauki: 2010, 2011, 2012

Obsługa egzaminów wstępnych: 2009, 2017

Nagrody: 2011, Nagroda Indywidualna Rektora UMCS, III stopnia.

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia