Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Marzena Bernatowicz

dr hab. szt. Marzena Bernatowicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Telefon
606 349 738
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Kosultacje


wtorek godz. 17.45 - 18.30


czwartek godz. 17.00 - 18.00

O sobie

Dr hab. Zofia Bernatowicz, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Chórmistrz. Jej wieloletnia współpraca z kilkoma lubelskimi chórami zaowocowała setką koncertów w kraju i poza jego granicami, udziałem w konkursach, festiwalach i mityngach chóralnych oraz wykonaniem wielu dziel oratoryjno-kantatowych. W latach 2003-2009 związana z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Pod jej opieką artystyczną Chór Teatru przygotowywał partie wokalne oper, operetek, musicali oraz koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej. Była współzałożycielką zespołu „Presto” wykonującego muzykę filmową Rafała Rozmusa, m.in. na festiwalach filmowych, na scenach lubelskich teatrów i filharmonii. Jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektów cyklów koncertowych pracowników i studentów Zakładu Muzyki Rozrywkowej. Współautorka ministerialnego programu nauczania emisji głosu na „Podyplomowych Studiach Emisji Głosu dla nauczycieli akademickich i nauczycieli kolegiów nauczycielskich”. Jest zapraszana do udziału w pracach jury w konkursach i festiwalach, prowadzi również warsztaty z zakresu emisji głosu, metodyki prowadzenia zespołów oraz prelekcje na tematy związane z historią muzyki i kultury. Od wielu lat jest wykładowcą na „Podyplomowych studiach emisji głosu”. Może się również poszczycić osiągnięciami w pracy dydaktycznej; jej absolwenci klasy dyrygowania osiągają spektakularne sukcesy potwierdzone tytułami laureatów, złotymi medalami i wyróżnieniami na krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych. Ma na koncie kilka publikacji w pracach zbiorowych oraz wydaną w 2013 roku książkę „…scripta manent. Pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków”