Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Marzena Bernatowicz

dr hab. szt. Marzena Bernatowicz
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
INSTYTUT MUZYKI, ZAKŁAD MUZYKI ROZRYWKOWEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu
Telefon
606 349 738
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Kosultacje


wtorek godz. 17.45 - 18.30


czwartek godz. 17.00 - 18.00

O sobie

Dr hab. Zofia Bernatowicz, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Chórmistrz. Jej wieloletnia współpraca z kilkoma lubelskimi chórami zaowocowała setką koncertów w kraju i poza jego granicami, udziałem w konkursach, festiwalach i mityngach chóralnych oraz wykonaniem wielu dziel oratoryjno-kantatowych. W latach 2003-2009 związana z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Pod jej opieką artystyczną Chór Teatru przygotowywał partie wokalne oper, operetek, musicali oraz koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej. Była współzałożycielką zespołu „Presto” wykonującego muzykę filmową Rafała Rozmusa, m.in. na festiwalach filmowych, na scenach lubelskich teatrów i filharmonii. Jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektów cyklów koncertowych pracowników i studentów Zakładu Muzyki Rozrywkowej. Współautorka ministerialnego programu nauczania emisji głosu na „Podyplomowych Studiach Emisji Głosu dla nauczycieli akademickich i nauczycieli kolegiów nauczycielskich”. Jest zapraszana do udziału w pracach jury w konkursach i festiwalach, prowadzi również warsztaty z zakresu emisji głosu, metodyki prowadzenia zespołów oraz prelekcje na tematy związane z historią muzyki i kultury. Od wielu lat jest wykładowcą na „Podyplomowych studiach emisji głosu”. Może się również poszczycić osiągnięciami w pracy dydaktycznej; jej absolwenci klasy dyrygowania osiągają spektakularne sukcesy potwierdzone tytułami laureatów, złotymi medalami i wyróżnieniami na krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych. Ma na koncie kilka publikacji w pracach zbiorowych oraz wydaną w 2013 roku książkę „…scripta manent. Pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków”