Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Dąbrowska

dr hab. Beata Dąbrowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI INSTRUMENTALNEJ I TEORII MUZYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 18.45-19.45


Wtorek 16.45-17.45

O sobie

 

Wykształcenie:

Absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego w klasie fletu prof. A. Wierzbińskiego - 1992r.


Doktor Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka nadany uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi -2010r.


Zatrudnienie:


Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, I-głos solista – od 1992r.


Wykładowca na Wydziale Artystycznym w Zakład Pedagogiki Instrumentalnej UMCS
w Lublinie w latach 1994-1999r.


Asystent na Wydziale Artystycznym w Zakład Pedagogiki Instrumentalnej UMCS
w Lublinie w latach 1999-2011r.


Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie – od 2011r.


Działalność zawodowa:


Wykonanie ok. 650 koncertów w orkiestrze Filharmonii im. H. Wieniawskiego realizując partię I, II-głosu lub partii fletu piccolo - 1992-2022r.


Działalność zawodowa oparta jest również na wieloletniej współpracy z orkiestrami kameralnymi oraz różnymi zespołami kameralnymi. Wykonanie ok. 70 koncertów w różnych składach instrumentalnych:
- zespołem wokalno-instrumentalnym Camerata Lubelska pod dyr. śp. K. Górskiego oraz T. Orkiszewskiego,


- kameralną orkiestrą Trybunału Koronnego pod dyr. S. Przemysławskiego,


- Kwintetem dętym w składzie : flet, obój, klarnet, fagot, waltornia. Repertuarem zespołu były utwory: E. Griega, T. Szeligowskiego, M. Arnolda, F. Danziego, J. Iberta oraz A. Reicha-1993-1995r.


- Trio instrumentalnym w składzie: flet, gitara, akordeon. Repertuarem zespołu były oryginalne kompozycje współczesnych kompozytorów tj.: H. Wesmann, B. K. Przybylski oraz B. Dowlasz oraz własne opracowania muzyki różnych kultur, głównie muzyki cygańskiej i tanga argentyńskiego – 1999-2002r.


- Kwintetem dętym Akord 5 w składzie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia. Repertuarem zespołu są głównie utwory kompozytorów słowiańskich tj.: S. Prokoview, A. Dvorak, A. Tansman, W. Kliar, A. Cofalik, R. Rwardowski- transkrypcje na kwintet dęty ), od - 2016r.


- Trio instrumentalnym w składzie: flet, skrzypce, klawesyn - prawykonanie muzyki do spektaklu Czarodziejski flet Mozarta, do muzyki R. Rozmusa w Teatrze H. Ch. Andersena w Lublinie. - 2015r.


- Trio instrumentalnym w składzie: flet, wiolonczela, akordeon. Wykonanie kompozycji J. Mądrawskiego: - Muzyka czasu i przestrzeni na Festiwalu im. I. Strawińskiego w Uściługu na Ukrainie. Prawykonanie Kantaty S. Czarneckiego -Perseidy – z Białym Orłem na wieki w Muzeum Niepodległości w Warszawie - 2016r.


- Współpraca z kompozytorem R. Rozmusem - realizacja partii fletu w zespole instrumentalnym pod dyr. kompozytora w składzie: flet, obój, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Repertuarem zespołu jest muzyka wykonywana na żywo podczas projekcji filmów niemych. (Tańcząca lalka, reż. A. Maggi, rok produkcji 1924, Ostatni rozkaz, reż. J. von Sternberg, rok produkcji 1928, Mogiła nieznanego żołnierza, reż. R. Ordyński rok produkcji 1929, Żelazny koń, reż. J. Ford, rok produkcji 1924, Sherlock Junior, reż. B. Keaton, rok produkcji 1924, Nosferatu, symfonia grozy, reż. W. F. Murnau , rok produkcji 1922, The Cameraman, reż. B. Keaton, rok produkcji 1928)


Koncerty solowe:
- z towarzyszeniem fortepianu – realizacja ok.70 koncertów. Działalność realizowana na koncertach kameralnych organizowanych przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz koncertach w projektach UMCS: Międzynarodowe Forum Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, cykl koncertów „Ze sztuką na Ty”, Dni otwarte UMCS, „Chopinowskie inspiracje”, Międzynarodowy Festiwal „Europa –Mała ojczyzna braci Wieniawskich” oraz koncertach okolicznościowych. Do najważniejszych prezentacji solowych należą utwory tj.: F. Schubert- Sonata a-moll Arpeggione , A. Dvorak – Sonatina op.100, F. Borne – Fantazja Carmen, A. Jolivet – Chant de linos, J.Rodrigo – Fantazja dla Szlachcica, C. Bolling – Suita, S. Prokofiev – Sonata D-dur, P. Hindemith – Sonata, F. Poulenc –Sonata, G .Hue-Fantazja, Ph. Gaubert - Nokturn i allegro scherzando, F. Doppler- Fantasie Pastorale Hongroise op.26, C. Ph. E. Bach- Hamburger Sonata G-dur, O. Taktakishvili - Sonata, Ł. Woś –Sonata Medjugorska J. Mouquet -Suita, Ch. W. Gluck - Melodia, H. Beeftink - Pory roku, Burza i inne.


Koncerty solowe z towarzyszeniem orkiestry:
A. Pfeiffer- Koncert na flet fagot -1994r., A. Vivaldi- Koncert fletowy D-dur ,, Il Gardellino”, -1994r, J. S. Bach – V Koncert Brandenburski D-dur, BWV 1050 na flet i skrzypce -2000r.,2001r., C. Ph. E. Bach- Koncert fletowy d-moll-2001r., C. Stamitz- Koncert G - dur, op.2- 2001r. Solowa partia fletu do filmu niemego „The Cameraman”- muzyka: R. Rozmus-2016r., W. A. Mozart- Andante C-dur, KV 315 - 2017r.J. S. Bach- Tańce z suity h-moll, BWV 1067 - 2018r.


Działalność organizacyjna:
- Organizator i współwykonawca projektu: Muzyka to….taniec, prezentacja projektu na XI Festiwalu Nauki, sala kameralna WA UMCS w Lublinie - 2014r.
- Organizator i współwykonawca projektu: Muzyka mową dźwięków-ilustracje muzyczne, prezentacja projektu na XII Festiwalu Nauki, sala kameralna WA UMCS w Lublinie -2015r.
- Organizator i współwykonawca projektu: Muzyka dawniej i dziś, prezentacja projektu na XIV Festiwalu Nauki, sala kameralna WA UMCS w Lublinie - 2017r.
Współautorstwo nagrań CD:
- Nagranie 10 płyt CD jako muzyk - flecistka w orkiestrze Filharmonii im. H. Wieniawskiego
w Lublinie oraz 6 płyt CD jako muzyk – kameralista. Najważniejsze z nich to:
- Realizacja partii fletu w zespole Varius Manks pt. The Beginning, SPV Poland- 1994r.
- Płyta DC pracowników Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Artystycznego UMCS Lublinie: C. Bolling: Suita na flet i fortepian ( cz. III, IV, V )
P.M. Dubois: Les Tretaux na flet, saxofon altowy i fortepian
Realizacja dźwięku i montaż: K. Sztekmiler
- Płyta CD „Dla niepodległej”, Nagranie CD przez pracowników Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Artystycznego UMCS Lublinie:
T. Krawczyk: Valse Lyrique na flet i fortepian,R. Rozmus: Suita „ The Cameraman” na flet solo
S. Czarnecki: Perseidy - Z Białym Orłem przez wieki na flet, wiolonczelę i akordeon
Realizacja dźwięku: K. Sztekmiler, wyd.: Proqurat
Publikacje:
„ Głos i instrument dęty – podobieństwa i zależności wykonawcze”
Praca powstała na podstawie materiałów pokonferencyjnych na Wydziale Artystycznym w Zakładzie Muzyki Sakralnej I Kształcenia Wokalnego Instytutu Muzyki UMCS w Lublinie
ISBN 978-83-7847-471-5. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA 2017r.
„Rodzaje artykulacji i sposoby jej doskonalenia w grze na flecie poprzecznym”
Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Pazur zadedykowana pamięci prof. B. Dąbrowskiej, dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. M. Rocławski oraz dr hab. Rafał Majzner.
ISBN 978-83-7847-469-2. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA2018r.


Odznaczenia:

2011r. Medal Brązowy za długoletnią służbę
2015r. Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla województwa lubelskiego”                                                              2019r. Brązowy Krzyż Zasługi

·