BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

Adres

Al. Kraśnicka 2b
20-718 Lublin

Kontakt

e-mail: biblioteka.wa@umcs.pl


Biblioteka ISP - tel. 81 537 69 42


Biblioteka IM - tel. 81 537 69 19


 

Strona WWW

https://www.umcs.pl/pl/biblioteka-wydzialu-artystycznego.htm

Godziny dyżurów

  • Instytut Muzyki
    poniedziałek - piątek: 8.00-15.00
  • Instytut Sztuk Pięknych
    poniedziałek - piątek: 8.00-15.00


Opis

Historia Biblioteki:

Początki gromadzenia zasobów bibliotecznych Wydziału Artystycznego sięgają 1971 roku, kiedy to na Wyższym Studium Nauczycielskim UMCS zaczęto wykładać wychowanie artystyczne. Z czasem wydzielono osobny księgozbiór na użytek studentów kierunków "wychowanie muzyczne" i "wychowanie plastyczne" Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Zajęcia prowadzono w Instytucie Wychowania Artystycznego (najpierw na ul. Zana 11a, później przy Placu Litewskim 5).

W roku 1991 Instytut Wychowania Artystycznego przeniósł się do budynków położonych przy Alei Kraśnickiej. Wówczas instytutowe zasoby biblioteczne zostały podzielone na dwie części - Bibliotekę Zakładu Wychowania Muzycznego (Al. Kraśnicka 2A/5) oraz Bibliotekę Zakładu Wychowania Plastycznego (Al. Kraśnicka 2B/20). Dnia 1 września 1997 roku powołano do istnienia Bibliotekę Wydziału Artystycznego. W 2000 roku dwie biblioteki zakładowe stały się Bibliotekami oddzielnych Instytutów - Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuk Pięknych. Aktualnie funkcjonują one jako równorzędne jednostki skladajace się na Bibliotekę Wydziału Artystycznego.

Wydział stale poszerza własną ofertę dydaktyczną, przez co w Bibliotece gromadzony jest księgozbiór o bardzo szerokim zakresie tematycznym, w zależności od Instytutów - muzycznym i plastycznym.

 

Realizowane zadania:

  • gromadzenie zbiorów,
  • opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów,
  • udostępnianie zbiorów,
  • udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.

 

Profil zbiorów:

Biblioteka Instytutu Muzyki – druki zwarte i wydawnictwa ciągłe, tematycznie związane z muzyką polską i obcą (zwłaszcza klasyczną, etniczną, jazzową i rozrywkową), metodyką nauczania muzyki, chóralistyką i muzykoterapią, a także zbiory specjalne (nuty i nośniki cyfrowe), niezbędne przy realizacji zajęć na Wydziale Artystycznym.

Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych – druki zwarte i wydawnictwa ciągłe, a także katalogi wystaw i innych imprez kulturalnych, tematycznie związane ze sztuką polską i zagraniczną, metodyką nauczania sztuki, psychologią twórczości, estetyką, czy multimediami, niezbędne przy realizacji zajęć na Wydziale Artystycznym.

Pracownicy

Władze

Kierownik Biblioteki:

mgr Joanna Michalczuk, kustosz