Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Stanuch

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA RZEŹBY I CERAMIKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne


poniedziałek 9.30-11.30


sala 25

O sobie


Działalność naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Prowadzi prace badawcze w zakresie rzeźby, w szczególności podejmuje problematykę rzeźba 
a idea, bryła rzeźbiarska w przestrzeni. Jest autorem 17 wystaw indywidualnych  
(w tym 2 zagraniczne). Brał udział w 53 wystawach zbiorowych.  

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć artystycznych: 

-   odsłonięcie rzeźby „Tancerka” -  Opera Narodowa, Warszawa, 2016 r.  

-  Pomnik Józefa Piłsudskiego - Monument Powstał w Miejscu Dawnego Pomnika z 1934 roku, Ciechanki Łańcuchowskie, 2019 r. 

- statuetka "Tancerka" - główną nagrodą przyznawaną wybitnym choreografom, tancerzom, pedagogom, promotorom i teoretykom tańca na corocznym konkursie "Perły Tańca" organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Sztuki Tańca, Warszawa, 2018 r. 

WYSTAWY: 

- 14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Ostrowiec Świętokrzyski, 2019 r. 

- Materia Rzeźby, Muzeum Alfonsa Karnego, Białystok, 2017r. 

- Wystawa z okazji 80-Lecia ZPAP w Galerii Muzeum Lubelskiego, 2016 r. 

- 13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Ostrowiec Świętokrzyski, 2016 r. 

- 20 Wschodni Salon Sztuki, Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2015 r. 

- 19 Wschodni Salon Sztuki, Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2014 r. 

- 12. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2014 r.  
- wyróżnienie 

Projekty badawcze: 

-  Projekt „Kontekst przestrzenni w obiekcie rzeźbiarskim”, 2017 - 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; współwykonawca.  

- Projekt „Współczesny obiekt rzeźbiarski – działalność twórcza na styku technologii  
i indywidualnej kreacji artystycznej”, 2015 - 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; współwykonawca. 

- Projekt „Tradycyjna technologia utrwalania form rzeźbiarskich jako alternatywa wobec technik rzeźbiarskich”, 2014 - 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; współwykonawca.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Od 1994 roku nauczyciel akademicki UMCS. Prowadzi laboratoria i pracownie dyplomowe  
na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika i malarstwo.  
W dorobku dydaktycznym posiada 17 licencjatów w zakresie promotorstwa dyplomów artystycznych. 

 

Wykaz znaczących osiągnięć dydaktycznych:  

- Promotor wyróżnionego licencjackiego dyplomu artystycznego, Małgorzata Leposińska BALETNICA 2017 r., WA ISP UMCS w Lublinie 

- Promotor wyróżnionego licencjackiego dyplomu artystycznego, Monika Czmuda PRZEMIANA 2016r., WA ISP UMCS w Lublinie 

- Opiekun studenckiego koła naukowego „Ceramika i formy przestrzenne” od 2014 r. 

- Autor plenerowego pokazu odlewów z metali kolorowych na „Międzynarodowy Dzień Ziemi” 2016 - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.